Menu górne

Dziś jest 10 sierpnia 2022 r., imieniny Borysa, WawrzyńcaEmpikowe biblioteki naszych czasów

(Zam: 21.05.2014 r., godz. 12.39)

– Czasy są trudne, a bibliotekarzom nie jest łatwo – stwierdził dr Rafał Bodarski podczas warsztatów zatytułowanych „Kompetencje psychospołeczne w zawodzie bibliotekarza”, które odbyły się 7 maja w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyszkowie.

Spotkanie rozpoczęło się „koncertem niespodzianką” z okazji Dnia Bibliotekarza.

W ramach obchodów XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”, w Sali im. prof. Ludwika Maciąga w środę o godz. 10.00 odbyło się spotkanie bibliotekarzy z powiatu wyszkowskiego. Podczas niezapowiedzianego wcześniej minikoncertu wystąpili: plastyk Katarzyna Słowikowska oraz wokalista Mateusz Nasiadka. Duet zaprezentował takie utwory jak: „Pogoda dla bogaczy”, „Czas nas uczy pogody” czy „Jej portret”. Następnym punktem uroczystości były warsztaty Rafała Bodarskiego, doktora nauk humanistycznych, trenera i konsultanta w zakresie psychologicznego treningu grupowego, który prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, treningi i warsztaty dla kadry menedżerskiej, jest adiunktem w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Socjologii Edukacji, wykładowcą Podyplomowego Studium Polityki i Zarządzania Oświatą Uniwersytetu Warszawskiego i kierownikiem Biura Karier Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Podczas zajęć poruszył kwestie specyfiki zawodu bibliotekarza – problemy, barier związanych z funkcjonowaniem w pracy, możliwości rozwiązywania trudnych sytuacji, rozładowywania zmęczenia, strategii radzenia sobie ze stresem, prawidłowego komunikowanie się zarówno z petentami jak i w grupie zawodowej. Poruszany był problem wypalenia zawodowego, odbyły się ćwiczenia rozluźniające, testy osobowości, nie brakowało ciekawych spostrzeżeń i anegdot.
– Dzisiaj biblioteka to nie to samo miejsce, co kiedyś, gdzie pachnie starymi książkami, gdzie za biurkiem pani wypisuje karty wypożyczeń – powiedział. – Dzisiaj biblioteki ewoluują w kierunku tzw. empików. To ma być klub książki, pracy, prasy, spotkań, wymiany myśli, doświadczeń.
Jak zaznaczył mówca, ogromnym zagrożeniem dla bibliotek jest Internet – najprostsze medium, które jest zmorą nie tylko bibliotekarzy, ale też przedstawicieli wielu innych zawodów, np. nauczycieli.
Spotkanie zamknęła druga część koncertu Katarzyny Słowikowskiej i Mateusza Nasiadki.
P.D.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl