Menu górne

Dziś jest 15 sierpnia 2022 r., imieniny Marii, MagdalenyDonos się nie potwierdził

(Zam: 07.05.2014 r., godz. 17.01)

Pracownicy Urzędu Miejskiego nie stwierdzili nieprawidłowości w Przedszkolu Niepublicznym „Mikołajek” działającym w Lucynowie Dużym. Kontrola, którą przeprowadzili była częściowo związana z anonimem, który wpłynął do urzędu.

– Ta informacja nie była formalnie rozpatrywana, ale dała nam pewną wiedzę, którą chcieliśmy zweryfikować – wyjaśnił w rozmowie z „Wyszkowiakiem” burmistrz Grzegorz Nowosielski. – Sytuacje mogą być różne, czasami to działania konkurencji lub kogoś nieżyczliwego, a czasami rzeczywiście może się dziać coś niepokojącego, dlatego na takie sytuacje się reaguje.
Kontrolę w „Mikołajku” przeprowadzili naczelnik wydziału edukacji i spraw społecznych Urzędu Miejskiego Sławomir Cieślak, referent w tym wydziale Joanna Wawrzeńczak i audytor wewnętrzny Arkadiusz Godula.
– Kontrolowaliśmy zgodność danych wykazanych w miesięcznej informacji ze stanem faktycznym, to znaczy chcieliśmy sprawdzić, czy faktycznie w przedszkolu jest tyle dzieci, ile deklarują właściciele w danych przesyłanych do urzędu, ponieważ na każdego przedszkolaka przekazujemy dotację – wyjaśnił Grzegorz Nowosielski. – Sprawdzaliśmy też prawidłowość wykorzystania tej dotacji, która musi być przeznaczana na pokrycie wydatków bieżących, a nie innych, na przykład inwestycyjnych.
Burmistrz dodaje, że kontrola nie wzbudziła zastrzeżeń komisji co do ilości dzieci uczęszczających do placówki – jest ich 24.
– Mimo że w dniu kontroli dzieci było o pięcioro mniej niż na liście, to jednak mieliśmy wgląd w dziennik, gdzie obecności były potwierdzone – tłumaczy burmistrz. – Dziecko przecież może zachorować lub po prostu nie przyjść do przedszkola. Dyrekcja przedstawiła też umowy z rodzicami.
Jak mówi G. Nowosielski, urząd nie może kontrolować przedszkoli pod względem dydaktycznym, ponieważ nie ma nad nimi nadzoru pedagogicznego właściwego tylko dla kuratorium oświaty. Jeśli zauważy nieprawidłowości lub zostanie o takich poinformowany zgłasza sprawę do kuratorium, sanepidu, straży pożarnej.
Ostatnio pracownicy urzędu kontrolowali też Przedszkole Katolickie, w którym również pod względem rozliczenia dotacji nie stwierdzono uchybień. Jeszcze przed wakacjami mają być sprawdzane inne placówki.
A.B.

Komentarze

KPA!!!!!
Dodane przez CZAREK, w dniu 11.05.2014 r., godz. 07.57
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych (art. 63 § 2 k.p.a.). A art. 64 § 1 k.p.a., przewidującego pozostawienie podania bez rozpoznania, jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych. Co oznacza brak znajomości prawa.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl