Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 09 lutego 2023 r., imieniny Apolonii, CyrylaRekrutacja w połowie maja

(Zam: 30.04.2014 r., godz. 16.42)

12 maja o godz. 10.00 rusza elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie powiatu wyszkowskiego.

Według regulaminu rekrutacji, kandydaci będą musieli zarejestrować się w systemie za pośrednictwem strony www.wyszkow. edu.com.pl i założyć indywidualne konto. Następnie wybierają szkoły, do których chcą kandydować (maksymalnie trzy) i dowolną liczbę oddziałów, pamiętając równocześnie, że kolejność wyboru określa preferencje – oddział zaznaczony jako pierwszy oznacza, że kandydatowi najbardziej zależy na dostaniu się do niego. W dalszej kolejności podanie trzeba będzie wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru wraz z kopiami dodatkowych zaświadczeń, które są przez szkołę wymagane. Uczniowie będą mieli na to czas do 23 maja do godz. 15.00. Po zweryfikowaniu podania w szkole pierwszego wyboru, możliwość zmiany kolejności wyboru oddziałów w systemie zostanie zablokowana. Jeżeli po ogłoszeniu wyników egzaminu gimnazjalnego kandydat zechce zmienić listę preferencji, musi pójść do szkoły pierwszego wyboru, anulować złożone tam wcześniej dokumenty, a następnie wprowadzić zmianę na swoim koncie, znów wydrukować podanie i ponownie zanieść je do szkoły pierwszego wyboru – będzie na to czas od 20 do 24 czerwca.
Kiedy uczniowie otrzymają świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym, po raz kolejny logują się do systemu i wypełniają formularz osiągnięć, po czym zanoszą do szkoły pierwszej preferencji kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach. Szkoły będą przyjmowały te dokumenty od godz. 11.00 27 czerwca do godz. 16.00 24 czerwca.
Informacje o wynikach rekrutacji pojawią się na indywidualnych kontach 3 lipca, tego samego dnia zostaną też wywieszone w szkołach. Dopiero wtedy kandydat powinien dostarczyć do szkoły, do której został przyjęty oryginały dokumentów – dobrze, gdy zrobi to do 7 lipca, w przeciwnym razie zostanie skreślony z listy.
Osoby, które nie dostaną się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów będą mogły złożyć dokumenty w szkołach, które nie wykorzystały limitu wolnych miejsc. Rekrutacja uzupełniająca potrwa do 29 sierpnia.
Powiat wyszkowski zatwierdził już kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015. A.B.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl