Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 09 lutego 2023 r., imieniny Apolonii, CyrylaPrzetarg na solary jak najwcześniej

(Zam: 30.04.2014 r., godz. 16.41)

249 gospodarstw domowych zgłosiło do tej pory akces w nowej gminnej inwestycji – instalacji kolektorów słonecznych. Z propozycji może skorzystać jednak dużo więcej – gmina przewidziała taką możliwość dla 316 uczestników.

W sali sportowej Zespołu Szkół w Somiance odbyło się spotkanie, które miało na celu wyjaśnienie poszczególnych etapów przedsięwzięcia i rozwianie ewentualnych wątpliwości z nim związanych.

Inicjatywa w Somiance to tylko część dużo większego projektu realizowanego we współpracy z gminami Brańszczyk i Zatory z pieniędzy pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inicjatywa jest skierowana do mieszkańców gmin, ale mogą być też zgłaszane budynki użyteczności publicznej oraz lokale, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Zgodnie z założeniami projektu, 70 procent kosztów instalacji pokrywa Unia Europejskiej w ramach swojej dotacji, do 3 tys. zł, w ramach wkładu własnego, będą musieli wyłożyć mieszkańcy. Natomiast, do pokrycia pozostałych kosztów zobowiązały się władze gminy Somianka.
Maksymalnie do końca czerwca powinna zakończyć się procedura wyłonienia firmy, która zainstaluje solary.
– Będę chciał ogłosić postępowanie przetargowe jak najszybciej – powiedział wójt Andrzej Żołyński. – Jednak jeszcze przed ogłoszeniem trzeba będzie uiścić opłatę. Kto wpłaci – weźmie udział w projekcie, kto nie wpłaci – nie weźmie.
Zamontowanie kolektorów we wszystkich budynkach, które będą brały udział w projekcie ma się zakończyć do 15 grudnia tego roku.
Na poniedziałkowe spotkanie z mieszkańcami zostali zaproszeni przedstawiciele firmy KADM Solutions, która opracowała wniosek o dofinansowanie kolektorów i będzie koordynować jego prawidłową realizację – Bogusław Szpyt i Sylwiusz Kubiak. Opowiedzieli o podstawowych założeniach przedsięwzięcia, omówili jego techniczne aspekty i odpowiadali na pytania, a tych było wyjątkowo dużo. Zebranych interesowało między innymi, czy zwróci im się koszt, jaki poniosą na zainstalowanie kolektorów.
– Przy takim dofinansowaniu, nie ma możliwości, by koszt się nie zwrócił w ciągu 3 lat – wyjaśnił Bogusław Szpyt. – Należy jednak pamiętać, że jest to instalacja dodatkowa, a nie podstawowa.
Jak zaznaczyli przedstawiciele firmy, istnieje możliwość korzystania z energii słonecznej do ogrzewania domu, jednak te kwestie muszą być rozstrzygane indywidualnie z wykonawcą prac i oczywiście dodatkowo płatne, ponieważ gminny projekt zakłada instalację solarną tylko do podgrzewania wody.
O miejscu montowania kolektorów zdecyduje wykonawca. Jednak już teraz wiadomo, że będą możliwe wielorakie konfiguracje – na dachu budynku przy zastosowaniu ram zintegrowanych z pokryciem dachu pionowo lub poziomo lub ponad dachem również w sposób pionowy lub poziomy. Kolektory będzie można także instalować na dachu poziomym. Jednak nie tylko tam.
– Jeżeli się okaże, że nie można montować na dachu, wówczas można to zrobić na gruncie, ale to nie może być jakaś ekstrawagancja – wyjaśnił Sylwiusz Kubiak. – Należy pamiętać, że instalacja ma też swoją temperaturę, dlatego trzeba z nią uważać i chronić dzieci oraz zwierzęta.
Zebrani pytali, czy sposób mocowania kolektorów może uszkodzić dach. Pracownicy KADM Solutions są zdania, że systemy mocowania tych urządzeń są na tyle zaawansowane, że nie powinno dojść np. do przeciekania.
Osoby, które zdecydują o przystąpieniu do projektu muszą dysponować w budynku miejscem, w którym staną pozostałe komponenty instalacji, w tym zasobnik o średnicy 60-70 cm i wysokości 1,70 cm. Pomieszczenie powinno być też suche i ciepłe.
Przez pierwsze pięć lat obowiązek konserwacji instalacji będzie spoczywał na wykonawcy. Później koszt przechodzi na użytkownika i w zależności od wyboru sposobu konserwacji (raz na 5 lat lub raz na 10 lat) wyniesie między 300 a 600 zł.
Nową usługę dla osób uczestniczących w projekcie zamierza uruchomić Urząd Gminy w Somiance – smsami będzie powiadamiał o kolejnych etapach tego przedsięwzięcia.
Całkowita wartość projektu to 12 193 260 zł, z czego prawie 8 500 000 zł pochodzi z finansowania zewnętrznego. A.B.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl