Menu górne

Dziś jest 15 sierpnia 2022 r., imieniny Marii, MagdalenyKonkurs „Policjant, który mi pomógł”

(Zam: 30.04.2014 r., godz. 16.26)

Do końca maja można zgłaszać kandydatury w konkursie „Policjant, który mi pomógł”, którego celem jest wyróżnienie funkcjonariuszy w szczególny sposób działających na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Konkurs odbywa się pod patronatem komendanta głównego policji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Kandydatów mogą zgłaszać osoby indywidualne, przedstawiciele organizacji i instytucji na dwa sposoby: albo za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, albo tradycyjną pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając dane kontaktowe zgłaszającego, dane zgłaszanego policjanta oraz uzasadnienie wyboru. Kandydatury nadesłane po 31 maja zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.
Kandydatów do nagrody spośród zgłoszonych osób wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie nastąpi z końcem czerwca.
Laureaci dostaną nagrody od komendanta głównego policji oraz organizatora konkursu w lipcu, podczas obchodów Święta Policji.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://www.policjant.niebieskalinia.pl/.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl