Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 24 lipca 2021 r., imieniny Kingi, Krystyny

Po raz pierwszy kobieta

Ikona
(Zam: 07.12.2010 r., godz. 12.40)

Podczas pierwszej sesji nowej Rady Gminy Brańszczyk 2 grudnia wybrano jej przewodniczącego. Po raz pierwszy w historii samorządności gminy, na czele stanęła kobieta Beata Pieńkos z Komitetu Wybrczego Wyborców Wiesława Przybylskiego, radna z okręgu wyborczego Nowe Budy, Stare Budy i Tuchlin.

Uroczystą sesję rozpoczęto od wysłuchania hymnu państwowego, po czym Teresa Kasprowicz – przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, wręczyła piętnastu nowo wybranym radnym zaświadczenia o uzyskaniu mandatu radnego.

Następnie prowadzący sesję Lesław Perzyna – radny senior (KWW Wiesława Przybylskiego), przeprowadził ślubowanie radnych. Po odczytaniu roty ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” wywołani kolejno radni wypowiedzieli słowo „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”

Na przewodniczącego Rady Gminy Brańszczyk zgłoszono trzech kandydatów: Beatę Pieńkos (KWW Wiesława Przybylskiego), Sławomira Gałązkę (Komitet Wyborczy Nasza Gmina Brańszczyk) i Jana Szymanika (KWW Wiesława Przybylskiego), który nie zgodził się na kandydowanie. W krótkiej prezentacji Sławomir Gałązka przedstawił swoją dotychczasową pracę w samorządzie lokalnym oraz określił priorytet działania dla nowej rady: „utrzymanie oświaty na odpowiednim poziomie, rozbudowa infrastruktury: kanalizację, oczyszczalnie ścieków i drogi. Beata Pieńkos, pracująca od siedemnastu lat jako pielęgniarka w szpitalu powiatowym w Wyszkowie, działająca społecznie w Szkole Podstawowej w Nowych Budach oraz w „Caritas” zaproponowała radzie nowe cele i wyzwania i poprosiła jednocześnie o obdarzenie zaufaniem. I to ona została wybrana ma przewodniczącą w tajnym głosowaniu. Pierwsze gratulacje przyjęła od wójta Mieczysława Pękula.

Na wiceprzewodniczących radni wybrali Andrzeja Skłuckiego – reprezentujący własny komitet wyborczy i Czesława Bębeneka z KWW Wiesława Przybylskiego.

Ostatnim punktem sesji były interpelacje radnych. J. Szymanik zapytał wójta o możliwość instalacji kolektorów słonecznych (informacja ukazała się na stronie internetowej gminy). Wójt omówił przygotowywany w partnerstwie z gminą Somianka projekt i zapowiedział, że będzie on realizowany, jeśli gmina pozyska fundusze na jego sfinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Mieszkańcy gminy, którzy są zainteresowani instalacją na domach płaskich kolektorów słonecznych, służących do podgrzewania wody do codziennego użytku, mogą się kontaktować z sołtysem wsi lub Urzędem Gminy do 13 grudnia.
Kolejne pytanie dotyczyło stanu utrzymania dróg i odśnieżania w zimie. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby drogi były przejezdne i dobrze utrzymane. Wójt podkreślił, że obecnie gmina szuka firm, które pomogłyby w odśnieżaniu głównych i bocznych dróg.

Wójt na kolejne lata
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg" – od tych słów rozpoczęła się IV kadencja Mieczysława Pękula jako wójta. Uroczyste ślubowanie odbyło się podczas drugiej sesji Rady Gminy 3 grudnia.

- Przez wszystkie lata urzędowania starałem się być rzecznikiem zgody na tej sali. Będę się starał, aby każdy z radnych i sołtysów był zadowolony – taką deklarację złożył wójt.

Rada Gminy ustaliła składy stałych komisji. W Komisji Rewizyjnej znaleźli się: S. Gałązka, E. Mikołajewska, K. Pieńkos, S. Sowa, J. Stoszewska, J. Szymanik (przewodniczący), H. Zagożdżon. Dużą popularnością cieszyła się Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, w skład której weszło 13 radnych: Cz. Bębenek, S. Gałązka, Z. Głowacki, S. Kądziela, A. Kukwa, E. Mikołajewska, L. Perzyna, K. Pieńkos, A. Skłucki, J. Stoszewska, J. Szymanik, J. Wyszyńska, H. Zagożdżon (przewodnicząca). Do wyjątkowej sytuacji doszło w Komisji Finansów i Gospodarki, w składzie: Cz. Bębenek, Z. Głowacki, S. Kądziela, A. Kukwa, L. Perzyna, A. Skłucki, S. Sowa, J. Wyszyńska. Nikt z członków komisji nie chciał jej przewodniczyć. Przewodnicząca Rady Beata Pieńkos, kilkakrotnie zarządzała przerwę w obradach, aby radni reprezentujący dwa duże komitety: KWW „Nasza Gmina Brańszczyk” oraz KWW Wiesława Przybylskiego doszli do porozumienia. Po wielu próbach negocjacji udało się wybrać przewodniczącego jednej z najważniejszych komisji, został nim Cz. Bębenek z KWW Wiesława Przybylskiego.

D.L.

Komentarze

komentator
Dodane przez komentator, w dniu 13.01.2011 r., godz. 11.53
Z całego grona opozycji pani przewodnicząca najlepsza? Ten zaszczyt to chyba za rozdawanie przedwyborczego cukru. Gmina się stacza.
żal
Dodane przez obserwator, w dniu 19.01.2011 r., godz. 15.10
fakt, gmina się stacza. na własne życzenie, ale to dzięki ślepym mieszkańcom, którzy wybrali takich członków rady. dobrze, że ma chociaż dobrego gospodarza. bo opozycja... żal. skoro tańczą jak im ksiądz i reszta jego świty zagrają, to mogliby się chociaż tańczyć nauczyć.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl