Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 09 lutego 2023 r., imieniny Apolonii, CyrylaBez głosów sprzeciwu

(Zam: 15.01.2014 r., godz. 16.58)

Gmina Somianka ma budżet na 2014 rok. Radni uchwalili go jednomyślnie na ostatniej sesji 30 grudnia.

Uchwała budżetowa, którą pozytywnie zaopiniowały gminne komisje i Regionalna Izba Obrachunkowa zakłada dochody w łącznej kwocie 19 434 231 zł, z czego dochody bieżące na poziomie 15 296 295 zł, a majątkowe – 4 137 966 zł. Wydatki budżetu gminy ustalono w kwocie 19 755 163 zł, w tym bieżące – 14 274 001 zł, a majątkowe – 5 481 162 zł. Jak łatwo obliczyć, deficyt wyniesie 320 902 zł i w całości zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Zebranych na sesji sołtysów i mieszkańców najbardziej interesowały jednak zadania inwestycyjne, które gmina planuje zrealizować w 2014 r. Na liście przedsięwzięć dołączonej do uchwały budżetowej znalazło się w sumie czternaście pozycji na łączną kwotę 5 481 162 zł. Część z nich to kontynuacja inwestycji rozpoczętych w 2013 r., ale większość stanowią nowe inicjatywy. W budżecie zapisano:
1. Wykonanie projektów na drogi gminne w miejscowościach Nowe Kozłowo, Suwin, Somianka, Jasieniec – 30 000 zł
2. Przebudowa drogi transportu rolnego we wsi Płudy Nowe – 140 000 zł (środki własne)
3. Budowa chodnika w miejscowości Kręgi – 238 852 zł (113 852 zł – środki własne, 125 000 zł – inne środki)
4. Budowa chodnika w miejscowości Ostrowy – 181 098 zł (56 098 zł – środki własne, 125 000 zł – inne środki)
5. Renowacja stawu w Wielęcinie – 98 046 zł
6. Zagospodarowanie centrum w miejscowości Ulasek poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego – 543 914 zł (331 654 zł – pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego)
7. Zagospodarowanie centrum miejscowości Jackowo Górne poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw – 410 131 zł (250 079 zł – pożyczka z BGK)
8. Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Barcice – 494 624 zł (312 748 zł – środki własne, reszta z BGK)
9. Wykonanie planu przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Huta Podgórna – 68 000 zł
10. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – 14 840 zł
11. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu – 5 014 zł
12. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kręgach – 80 000 zł (wyłącznie środki własne)
13. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy II etap – rozbudowa kanalizacji w miejscowościach stare Płudy, Somianka Parcele, Suwin, Ulasek oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Somianka Parcele, Somianka, Jasieniec – 1 450 000 zł (700 963 zł – środki własne)
14. Budowa hali sportowej przy szkole w Woli Mystkowskiej – 1 716 643 zł (1 216 643 zł – środki własne)
W sumie na wszystkie zaplanowane inwestycje gmina zamierza wyłożyć 3 140 761 zł środków własnych, 817 755 zł będzie pochodziło z innych źródeł, a 1 522 646 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego z pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie. Jak szacuje wójt przyszłorocznych inwestycji może być więcej.
– Plan inwestycyjny wynika z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, sołtysów i radnych – mówi Andrzej Żołyński. – W 2014 roku przewidujemy jeszcze zmiany budżetowe, bo na pewno będziemy mieli wolne środki, dlatego o swoje już warto zacząć zabiegać.
A.B.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl