Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 31 października 2020 r., imieniny Augusta, Saturnina

Wójt: budżet jest bardzo ambitny

(Zam: 15.01.2014 r., godz. 16.57)

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Starym Bosewie, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i oświata to główne zadania inwestycyjne, jakie ma przed sobą gmina Długosiodło w 2014 r. 30 grudnia Rada Gminy uchwaliła tegoroczny budżet.

– Czy wystarczy pieniędzy na zaplanowane inwestycje, czas pokaże – podkreślił wójt Stanisław Jastrzębski. – Jeśli możemy sięgnąć po pieniądze pomocowe, korzystajmy z tej możliwości. Tegoroczny budżet jest bardzo ambitny – dodał.

Planowane wydatki wyniosą 31 159 178, 69 zł. Dochody to 26 366 209 zł, z czego bieżące to 23 895 589 zł, a majątkowe – 2 470 620 zł. Deficyt gminnego budżetu wyniesie 4 792 969, 69 zł i zostanie pokryty przez pożyczki, kredyty, wolne środki i emisje obligacji. O planach inwestycyjnych poinformował wójt Jastrzębski.
Plan wydatków na rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków to 3 536 000 zł. Oferty złożone w przetargu komisja otworzyła 3 stycznia.
– Przetarg dotyczy miejscowości Olszaki, Marianowo, Adamowo, Zygmuntowo i Sieczychy. Powinniśmy się zmieścić w zakładanej kwocie, ale o tym dowiemy się dopiero po nim – zaznaczył wójt.
Kolejną znaczącą inwestycją jest budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Bosewie. Jej koszt wyniesie 2 000 000 zł.
– Naszym marzeniem jest zrealizowanie budowy kanalizacji i wodociągu jako jednej inwestycji – poinformował wójt Jastrzębski. – Obecnie tworzona jest dokumentacja projektowa – dodał wójt.
Na inwestycje powiatowe gmina przeznaczy 705 000 zł (przebudowa ciągu dróg powiatowych w Długosiodle, budowa chodnika w Długosiodle i ścieżki pieszo- rowerowej w Blochach).
– Przebudowę ul. Wyszyńskiego w Długosiodle chcemy zrealizować przy dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – powiedział wójt. Koszt inwestycji to 300 000 zł.
– Możliwe, że budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Dalekie-Jaszczułty uda nam się zrealizować przy wsparciu finansowym pochodzącym z Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” – dodał.
Koszt zadania ma wynieść 220 000 zł. Wójt poinformował, że gmina otrzymała już dofinansowanie z LGD na ten odcinek, jednak zbyt wysoka cena uzyskana w przetargu uniemożliwiła gminie realizację zadania. Planuje się modernizację dróg gruntowych w Znamiączkach, Marianowie, na odcinkach Stare Bosewo-Przetycz Włościańska, Grądy Szlacheckie-Ostrykół Dworski, Grądy Szlacheckie–Borki i w Dębienicy łącznie za 219 000 zł. W trakcie realizacji jest rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Blochach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem. Wójt poinformował, że gmina otrzymała dofinansowanie na inwestycję z ministerstwa sportu i turystyki wynoszące 603 445 zł. Łączny koszt zadania to 862 065 zł. W ZS za 60 000 zł gmina zmodernizuje kocioł grzewczy. Remont świetlicy wiejskiej w Olszakach wyniesie 40 000 zł. W 2014 r. będzie kontynuowana budowa basenu odkrytego z budynkiem zaplecza w Długosiodle.
– Projektant pod wiatą przewidział kominek, którego budowy nie widzę sensu – mówił wójt. – Wykorzystajmy dotację z ministerstwa w całości, zaś środki własne wykorzystajmy na tyle, na ile musimy. Pamiętajmy o innych zadaniach, które chcemy zrealizować. Na tym etapie będzie to suma 100 000 zł ze środków własnych – podkreślił.
Dofinansowanie z resortu sportu to 450 000 zł. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” to projekt wart w tym roku 5 695 zł. Z kolei projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” wyniesie 12 580 zł.
– Wydaje się, że jest to budżet marzenie, ale odzwierciedla potrzeby mieszkańców naszej gminy. Zrobimy tyle, na ile nam pozwolą fundusze – zakończył wójt.
M.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl