Menu górne

Dziś jest 11 sierpnia 2022 r., imieniny Włodzimierza, ZuzannyPodatki w górę... i w dół

(Zam: 08.01.2014 r., godz. 19.52)

Radni gminni przyjęli nowe stawki podatku od nieruchomości i środków transportowych. Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2014 r.

Stawki wzrosną od jednego do dziesięciu groszy na metrze kwadratowym, ale nie wszystkie. W niektórych przypadkach pozostaną bez zmian, w innych będą niższe niż dotychczas (liczby w nawiasach oznaczają stawki tegoroczne)
1. od gruntów
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,79 zł od 1 m kw. powierzchni (0,78zł)
– pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni (4,51 zł)
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,42 zł od 1 m kw. powierzchni (0,36 zł)
2. od budynków lub ich części
– mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (0,73 zł)
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,96 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (19,78 zł)
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (10,65 zł)
– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (4,57 zł)
– szop, garaży, składów, stodół – 3,64 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (3,61 zł)
– budynków rekreacji indywidualnej – 5,97 zł za 1 m kw. użytkowej powierzchni (5,97 zł)
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego – 6,24 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (6,18 zł)
3. od budowli – 2 procent ich wartości określonej ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (2 proc.)
Od pięciu do dwudziestu złotych więcej podatku zapłacą właściciele środków transportowych(autobusy, ciężarówki, przyczepy, ciągniki, naczepy). Przykładowo za samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie trzeba będzie zapłacić 505 zł (było 500 zł), do 9 ton włącznie – 760 zł (750zł), powyżej 9 ton ale poniżej 12 t – 1 060 zł (1 050 zł). Za ciągniki siodłowe używane łącznie z naczepą o wadze poniżej 12 ton ich właściciele zapłacą 1 110 zł (1 100 zł) a za przyczepy i naczepy (z wyłączeniem tych używanych w działalności rolniczej), które razem z pojazdem silnikowym będą ważyły od 7 t do poniżej 12 t – 680 zł (670 zł).
Więcej zapłacą też właściciele autobusów – w zależności od liczby miejsc siedzących, od 15 do 20 zł.
A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl