Menu górne

Dziś jest 08 sierpnia 2022 r., imieniny Cypriana, EmilianaChętniej segregujemy

(Zam: 08.01.2014 r., godz. 19.48)

Prawie czternastokrotnie wzrosła liczba odpadów z tworzyw sztucznych segregowanych i oddawanych przez mieszkańców gminy Wyszków. To skutek wprowadzenia w lipcu nowego prawa – 96 proc. z nas zadeklarowało bowiem, że będzie gromadzić śmieci selektywnie i tym samym płacić mniej za ich odbiór.

Gmina porównała ilości odpadów zebranych w drugim i trzecim kwartale tego roku, czyli przed i po wprowadzeniu zmian w systemie śmieciowym: „Można zauważyć ogromny wzrost ilości przekazywanych do odbioru selektywnie gromadzonych odpadów z tworzyw sztucznych. W miesiącach kwiecień- czerwiec odebrano ich 21,36 ton, zaś od lipca do września – 293,95 ton. To blisko czternaście razy więcej. Duży wzrost odnotowano także w przypadku odpadów z papieru i tektury – z 36,06 w II kwartale do 162,3 1 tony w kwartale III. Wzrost o 450%” – podaje Urząd Miejski. „Dzięki skutecznie przeprowadzonej segregacji o blisko 20% zmniejszyła się ilość przekazywanych do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych”.
Według magistratu, także sierpniowa akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyniosły skutek. Zebrano 197,37 tony odpadów wielkogabarytowych, 298,98 ton odpadów z metali oraz 0,5 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Tymczasem warto zwrócić uwagę na zmiany w harmonogramie odbiorów śmieci, jakie ruszą od stycznia 2014 r. Dostępny jest on na stronie internetowej www.wyszkow.pl.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl