Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 09 lipca 2020 r., imieniny Weroniki, Zenona

Ks. Staniaszek: seniorzy mają szczególną misję

(Zam: 18.12.2013 r., godz. 17.04)

Kilkadziesiąt starszych osób z gminy Wyszków wzięło udział w wigilijnym spotkaniu zorganizowanym w Domu Dziennego Pobytu „Senior”. Podczas wydarzenia miał swoją premierę drugi kalendarz wydany w placówce, tym razem prezentujący pasje nestorów.

DDP „Senior” to jeden z działów Ośrodka Pomocy Społecznej działający już 25 lat. Integruje osoby starsze, zachęca do aktywności, samorealizacji. Niejako podkreśleniem idei funkcjonowania Domu jest hasło, które znalazło się na kalendarzu „Paska, radość, moc, energia – mamy je”. Na jednoarkuszowym wydawnictwie (wydrukowano 300 egzemplarzy, które placówka będzie wykorzystywała w celach promocyjnych) znalazły się fotografie mężczyzn, którzy prezentują swoje hobby m.in. pszczelarstwo, muzyka. Kalendarz prezentowała kierownik DDP Dorota Wojtkowska, która podkreśliła, że ukazał się dzięki sponsorom. Z zaproszenia na wigilię skorzystało dwóch z nich – Jerzy Kruk (prowadzący hurtownię elektryczną, miejski radny) i Józef Wronkowski (zajmujący się sprzedażą mebli), którzy zadeklarowali dalsze wsparcie dla Domu Dziennego Pobytu.
– Tym skromnym zaproszeniem chcemy was poznać z seniorami i podziękować za wsparcie finansowe – mówiła Dorota Wojtkowska.
Na uroczystości gościli też: księża Roman Karaś i Tadeusz Staniaszek, dyrektor OPS Agnieszka Mróz, prezes Stowarzyszenia „Promenada” Barbara Godleś, przedstawicielka Związku Emerytów – Krystyna Pakieła.
– Jest taka grupa ludzi, którzy rozwijają pasje bez względu na stan zdrowia, wiek itp. – podkreślała Agnieszka Mróz nawiązując do tematyki kalendarza.
Składając świąteczne życzenia zwróciła uwagę na wagę boskiego przykazania miłości bliźniego.
– Jeśli będziemy się nawzajem miłować, szanować to inne życzenia spełniać się będą na pewno – powiedziała.
– Noc betlejemska to wydarzenie obfitujące w tak dobrą nowinę, że świat od dwóch tysięcy lat cieszy się i je rozważa – powiedział ks. T. Staniaszek.
W dzieleniu się dobrą nowiną ks. Staniaszek upatruje szczególną rolę seniorów.
– My, seniorzy mamy wielki testament – zostawiliśmy sprawy tego świata, rzeczy materialne młodszym, ale jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani przekazywać katechizm wszystkim, których spotykamy na drodze – powiedział.
Po tych słowach i wspólnej modlitwie zebrani podzielili się wigilijnym opłatkiem. Czas upłynął przy wspólnej wieczerzy i śpiewie chóru.
J.P.
Foto
Spotkanie w Domu Dziennego Pobytu
Foto
Spotkanie w Domu Dziennego Pobytu
Foto
Spotkanie w Domu Dziennego Pobytu

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl