Menu górne

Dziś jest 17 sierpnia 2022 r., imieniny Anity, JackaAby mieszkańcom żyło się lepiej

(Zam: 18.12.2013 r., godz. 16.35)

Droga gminna Adamowo – Zygmuntowo – Sieczychy oraz rozbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieczychach, na potrzeby świetlicy wiejskiej, to inwestycje, których otwarcie odbyło się 30 listopada. W uroczystościach uczestniczyli wójt Stanisław Jastrzębski, gminni radni oraz radny sejmiku województwa mazowieckiego Marian Krupiński.

Zebranych gości w Adamowie witali radny z Sieczych Arkadiusz Mech i sołtys Marta Rytelewska. O godz. 13.00 dokonano uroczystego otwarcia drogi gminnej wyremontowanej ze „schetynówki”, czyli Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Długość odcinka objętego pracami to 1 800 mb. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 679 017,07 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 319 732 zł, z budżetu powiatu wyszkowskiego – 10 000 zł, wkład własny gminy – 349 285,07 zł. Drogę poświęcił ks. Grzegorz Chełstowski. Sołtys Adamowa w imieniu mieszkańców miejscowości podziękowała wójtowi oraz radnym za wybudowanie ciągu komunikacji autobusowej i poprawienie jakości podróży.
– Ktoś powiedział, że pięknie jest pomagać w słusznej sprawie. Powstanie tej nawierzchni zawdzięczamy wam – zwróciła uwagę sołtys.
– To dzięki dialogowi z mieszkańcami możemy otwierać tak piękne inwestycje – podkreślił wójt. – Niech ta droga służy mieszkańcom i wszystkim gościom – dodał.
Wstęgę przecięli: przewodnicząca Rady Gminy Dorota Konopka, sołtys Adamowa, radny sejmiku województwa mazowieckiego oraz wójt. Dalsze świętowanie odbyło się w Siechychach.
Wolą społeczności Sieczych był remont budynku OSP.
– Podjęliśmy trudną, ale słuszną decyzję – powiedział wójt Jastrzębski.
Środki własne gminy przeznaczone na inwestycję to ponad 200 000 zł, a dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosiła ponad 180 000 zł. Wójt zwrócił uwagę, że sejmik województwa prowadzi politykę prowiejską i dzięki zaangażowaniu radnego sejmiku województwa Mariana Krupińskiego udało się pozyskać dotację. Wójt Jastrzębski dodał, że w przyszłym roku planowana jest kolejna inwestycja w Sieczychach – budowa wodociągu.
Jak podkreślono, obiekt składa się m.in. z szatni, toalet, zaplecza technicznego, w obiekcie jest też sklep. Gminna Spółdzielnia sfinansowała wymianę drzwi wejściowych. Strażacy z kolei wyremontowali garaż dla wozu bojowego i położyli posadzkę betonową.
– Idea budowy i remontu remizy była dla mieszkańców Sieczych ważna – podkreśliła sołtys Danuta Pakieła. – Budynek odegra ważną rolę zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Świetlica będzie miejscem spotkań, odpoczynku i zabawy.
– Nasze miejscowości zmieniają się na lepsze – powiedział radny sejmiku Marian Krupiński. – Takim przykładem jest gmina Długosiodło – dodał.
Poświęcenia obiektu dokonali: ks. Bronisław Godoń i ks. Grzegorz Chełstowski. Po części oficjalnej mieszkańcy Sieczych zaprosili gości do obejrzenia przedstawień artystycznych w wykonaniu młodzieży. M.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl