Menu górne

Dziś jest 10 sierpnia 2022 r., imieniny Borysa, WawrzyńcaTo wstyd…

(Zam: 11.12.2013 r., godz. 16.39)

Taka była reakcja zebranych na sali w trakcie piątkowej sesji Rady Gminy na wieść o tym, że jeden z radnych nie złożył do tej pory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypomnijmy, że czas na jej złożenie minął 15 kwietnia 2013 r.

Gmina podjęła uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania odpadami komunalnymi pod koniec ubiegłego i na początku bieżącego roku. Sprawa treści uchwał od początku budziła wiele kontrowersji, ale udało się uzyskać porozumienie, efektem którego była także podjęta uchwała o wysokości opłat za śmieci. W kilku miejscowościach odbyły się wówczas zebrania z mieszkańcami w celu doinformowania i rozwiania wątpliwości związanych z nową ustawą dotyczącą gospodarowania odpadami. W ustawowym terminie, czyli do 15 kwietnia deklaracji nie złożyło ponad 700 właścicieli gospodarstw domowych.
– Gmina cały czas wysyłała ponaglenia, w wyniku których większość złożyła deklaracje, na obecną chwilę „opornych” pozostało kilkadziesiąt osób – powiedział wójt Mieczysław Pękul. – Niestety, wśród tych osób jest radny gminy Brańszczyk. Wielokrotnie, delikatnie o tym fakcie informowałem na komisjach Rady Gminy, chcąc przypomnieć spóźnialskiemu radnemu, jak do tej pory bez efektu – dodał. – Może dzisiaj ta osoba zdobędzie się na odwagę i ujawni się – powiedział wójt Pękul. – Gmina ma problem z utrzymaniem czystości na swoim terenie, każdy radny powinien dawać przykład i zachęcać mieszkańców do dbania o porządek – dodał wójt.
Na te słowa wstał radny Zdzisław Głowacki i próbował tłumaczyć swoje postępowanie brakiem zebrania wiejskiego w Białymbłocie Kurza. Zebrani przyjęli je z dezaprobatą uznając, że to radny powinien inicjować zebrania z mieszkańcami na swoim terenie.
– Pan jako jeden z pierwszych powinien złożyć taką deklarację. Będąc radnym jest pan doskonale zorientowany w sprawach gminy i nie potrzebuje pan dodatkowych informacji, by spełnić swój obywatelski obowiązek – powiedział wójt.
– Będzie pan płacił! – brzmiała odpowiedź radnego Zdzisława Głowackiego.
Radna Elżbieta Mikołajewska zwróciła uwagę, że radni muszą dawać przykład innym mieszkańcom, a nie robić żartu z ważnych spraw. Jej wypowiedź zakłócał radny Głowacki, który nie dawał za wygraną. Długo jeszcze trwały utarczki słowne pomiędzy radnymi i chyba najlepszym komentarzem całej sytuacji będą głosy, jakie pojawiły się w pewnym momencie wśród zebranych w sali: „to wstyd, panie radny Głowacki”.
M.P.

Komentarze

asd
Dodane przez asd, w dniu 18.12.2013 r., godz. 15.58
Czy to jest godny reprezentant Białegobłota Kurza, najlepszy/najmądrzejszy?

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl