Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 lutego 2021 r., imieniny Aleksandra, Mirosława

Będzie konkurencja dla sióstr benedyktynek?

(Zam: 04.12.2013 r., godz. 16.30)

31 grudnia mija termin, do kiedy powiat wyszkowski zlecił Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek prowadzenie Domów Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie i Gaju. Zarząd Powiatu właśnie podjął decyzję o przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na prowadzenie tych placówek na kolejne pięć lat.

Zarówno DPS w Niegowie, jak i „Fiszor” w Gaju powstały w latach 30. XX wieku z inicjatywy siostry Jadwigi Jaroszewskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek. Kilkanaście lat po II wojnie światowej domy upaństwowiono, ale siostry dalej w nich przebywały pracując jako opiekunki i pielęgniarki. W latach 90. ośrodki ponownie trafiły w ręce sióstr i do tej pory, na zlecenie powiatu, są przez nie prowadzone. Obecnie w obu placówkach przebywa 202 wychowanków, są to dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.
Powiat zamierza zlecić prowadzenie domów na czas od stycznia 2014 do końca grudnia 2018 r. Za zleceniem pójdą również pieniądze. W 2014 r. będzie to 3 912 000 zł. Na kolejne lata planuje się przeznaczyć 11 736 000 zł, jednak konkretne sumy zostaną wyliczone na podstawie faktycznej liczby mieszkańców.
W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki kościelne, które prowadzą działalność z zakresu pomocy społecznej. Kancelaria Starostwa Powiatowego czeka na oferty do 9 grudnia do godz. 10.30.
A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl