Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 18 kwietnia 2021 r., imieniny Bogusława, Bogumiły

Powiat zakończył prace nad budżetem na 2014 rok

(Zam: 27.11.2013 r., godz. 17.07)

Zarząd Powiatu przyjął projekt budżetu na przyszły rok. W miniony piątek dokument został skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która ma go zaopiniować.

Planowane dochody w przyszłym roku to 88 492 324, 83 zł, wydatki przewidziano na poziomie 91 175 317, 07 zł. Z tego wynika, że deficyt powiatu to 2 682 000 zł. Będzie on pokryty z zaciągniętego kredytu.
– Musieliśmy dokonać szeregu cięć, głównie w wydatkach bieżących – informuje starosta B. Pągowski.
Co znajdziemy w budżecie na przyszły rok? Przede wszystkim kontynuację rozpoczętych w 2013 r. projektów: rozbudowę Ośrodka Szkolno- Wychowawczego – 113 000 zł, projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności” – 318 254zł, zakończenie inwestycji przebudowy ul. I Armii Wojska Polskiego odcinek od ul. Komunalnej do Sosnowej (kosztorys zakłada wydatki na poziomie około 4 000 000 zł, Starostwo zamierza zaciągnąć na ten cel kredyt w wysokości 1 377 000 zł), przebudowę 900-metrowego odcinka drogi Somianka-Rząśnik – 370 000 zł. Powiat planuje też budowę drogi Nowa Wieś-Porządzie – na ten cel chce przeznaczyć około 2 000 000 zł, z czego 900 000 będzie pochodziło z kredytu, 500 000 zł ma dołożyć gmina Brańszczyk, inwestycję wesprze również Nadleśnictwo Wyszków oraz gminy Rząśnik i Długosiodło, choć jeszcze nie wiadomo jakie to będą sumy. Jeszcze w tym roku powiat zamierza przeprowadzić wycinkę znajdujących się przy drodze drzew. Ponadto, powiat będzie przeprowadzał modernizację dróg w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych” w ramach polsko-szwajcarskiego programu współpracy (całość zadania to koszt 2 000 000zł, z czego 150 000 zł pokryje powiat, reszta będzie pochodziła z programu, z tych pieniędzy 1 000 000 zł będzie przeznaczony na zakup dwóch samochodów policyjnych – jeden pojedzie do komendy w Radomiu, drugi pozostanie w Wyszkowie). Na przyszły rok powiat zabezpieczył również 10 proc. wartości zadań związanych z budową chodników w samorządach gminnych, które łącznie planują przeznaczyć na ten cel 800 000 zł. W 2014 r. Starostwo sfinalizuje ponadto przerwaną budowę Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz planuje realizację projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” we współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza – przeznaczy na to 28 000 zł. 176 400 zł z powiatowej kasy otrzyma SPZZOZ w Wyszkowie na zakup specjalistycznego sprzętu.
Łączna kwota, która zostanie przeznaczona na inwestycje to 17 000 000 zł.
A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl