Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 października 2020 r., imieniny Teodora, Wioletty

Święto Pracownika Socjalnego

Ikona
(Zam: 23.11.2010 r., godz. 11.43)

To już 11. obchody Dnia Pracownika Socjalnego w powiecie wyszkowskim, który przypada 21 listopada. W tym roku świętowano już 17 listopada w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Były podziękowania i drobne upominki dla zaangażowanych w pracę społeczną. Patronat honorowy nad imprezą objął starosta powiatu Bogdan Pągowski.

Zaproszonych gości, przedstawicieli władz powiatowych i duchowieństwa oraz wszystkich dyrektorów placówek społecznych i ich pracowników w imieniu organizatorów uroczystości przywitała dyrektor DPS w Brańszczyku Danuta Ziomek. Wyjaśniła, czym jest służba społeczna w wymiarze pracy socjalnej.
- Praca socjalna to służba potrzebującym. Wymaga kreatywności i niegasnącej determinacji – mówiła. – Pomoc społeczna to nie tylko wspieranie słabych, chorych i niepełnosprawnych. To również pomoc ubogim, bezdomnym i bezrobotnym.

Nie tylko podkreśliła rolę, ale również przybliżyła sylwetkę pracownika socjalnego, jego cechy charakteru oraz problemy i wyzwania, którym stawia czoło każdego dnia służąc ludziom.
- Od pracowników socjalnych oczekuje się wielu umiejętności. Najważniejszą z nich jest zdolność słuchania i rozumienia drugiego człowieka – stwierdziła. – Głęboka życzliwość i wrażliwość, budzenie zaufania, umiejętność poszanowania godności każdego człowieka, solidaryzowanie się z ludźmi cierpiącymi i potrzebującymi to cechy i umiejętności dobrego pracownika socjalnego – wyjaśniła. – Zawód ten ma szczególny wymiar społeczny i humanitarny – podsumowała.

W sektorze pomocy społecznej, na którego funkcjonowanie w różnych formach powiat przeznaczył ok. 18 mln zł, na terenie powiatu wyszkowskiego pracuje 417 osób, z czego 46 to pracownicy socjalni.

Dzień Pracownika Socjalnego to niewątpliwie dobra okazja do nagrodzenia i wyróżnienia najbardziej zaangażowanych w pracę społeczną. Z tej okazji starosta Bogdan Pągowski podziękował wszystkim pracownikom socjalnym za współpracę i wyraził swoje uznanie dla ich profesjonalizmu oraz pełnej zaangażowania pracy na rzecz drugiego człowieka. Wyróżnieniami w postaci listów gratulacyjnych uhonorował: dyrektor DPS w Brańszczyku Danutę Ziomek, dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach Adama Bogdanowicza, kierowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: w Zabrodziu Irenę Dziarską, w Somiance – Dorotę Chodynę, w Brańszczyku – Elżbietę Kobylińską, w Długosiodle – Zofię Szymańską, w Rząśniku – Agatę Kujawę, dyrektor OPS w Wyszkowie Agnieszkę Mróz, członka zarządu powiatu wyszkowskiego Urszulę Mikołajczyk, kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wyszkowie Marka Rosłońca, dyrektor Domy Pomocy Społecznej „Fiszor” w Gaju s. Małgorzatę Kałdowską, dyrektor DPS w Niegowie s. Cecylię Lewandowską, przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Piotra Kajdanowicza, dyrektora Domu Emeryta w Brańszczyku ks. Józefa Wojciechowskiego, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszek Rodziny Maryi w Brańszczyku s. Irenę Paziewską oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Krystynę Kurowską.

Uwieńczeniem uroczystości był krótki program artystyczny przygotowany m.in. przez podopiecznych DPS w Brańszczyku. Na scenie wystąpili również podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wyszkowie. Marzena Wasilewska, Adam Łoziński, Jan Tuszyński oraz Marcin Chodyna przygotowani przez Michała Wycecha zaprezentowali się w dwóch utworach muzycznych.

agrafka

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl