Menu górne

Dziś jest 13 sierpnia 2022 r., imieniny Diany, HelenyPlan na przyszłą perspektywę

(Zam: 09.10.2013 r., godz. 10.30)

Około 60 tys. zł może kosztować gminę przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, który w dłuższej perspektywie pozwoli na ubieganie się o unijne dofinansowanie np. na gospodarkę odpadami komunalnymi, termomodernizację.

Samorząd chce skorzystać z możliwości dofinansowania (maksymalnie w 85 proc.) na przygotowanie planu, które oferuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Gospodarka niskoemisyjna będzie jednym z ważniejszych programów Unii Europejskiej w budżecie przewidzianym do realizacji na lata 2014-2020. Celem jest m.in. poprawa jakości powietrza i ograniczenie zużycia energii.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl