Menu górne

Dziś jest 11 sierpnia 2022 r., imieniny Włodzimierza, ZuzannyT. Kuchta członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia

(Zam: 09.10.2013 r., godz. 10.30)

Radny powiatowy Tadeusz Kuchta został nowym członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wyszkowie. Zastąpił na tym stanowisku Tadeusza Michalika.

W związku z tym, że od końca sierpnia Tadeusz Michalik pełni funkcję wójta Gminy Zabrodzie (został zaprzysiężony 30 sierpnia), musiał złożyć mandat radnego powiatowego i równocześnie rezygnację z członkostwa w Powiatowej Radzie Zatrudnienia. Na sesji 25 sierpnia radni zdecydowali, że powinien go zastąpić Tadeusz Kuchta – radny kilku kadencji i wieloletni samorządowiec. Został wybrany na 5-letnią kadencję, do 2017 r.
Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczym i doradczym starosty wyszkowskiego. Jej zadaniem jest ocena racjonalności wydatkowania środków Funduszu Pracy, opiniuje również opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy propozycje przeznaczania funduszy na programy aktywizujące i inne programy specjalne, w tym bierze pod uwagę ich celowość, oczekiwane rezultaty i porównuje z kosztami. A.B.

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl