Menu górne

Dziś jest 10 sierpnia 2022 r., imieniny Borysa, WawrzyńcaPowiatowe wydatki inwestycyjne na poziomie 1 proc.

(Zam: 02.10.2013 r., godz. 17.44)

Wydatków na aż dziewiętnaście inwestycji, z zaplanowanych na ten rok dwudziestu sześciu, powiat wyszkowski nie zrealizował nawet w jednym procencie – wynika ze sprawozdania z realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2013 r.

W sumie w planie zadań inwestycyjnych na ten rok znalazło się 26 pozycji. Stopień realizacji wydatków na nie w ciągu sześciu miesięcy to tylko 1,10 proc. W całości udało się uregulować tylko dwa zadania – dofinansowanie projektów pn.”Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu” za kwotę 76 813,09 i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” za 10 525,82 zł. W 99,97 proc. powiat zrealizował inwestycję polegającą na wykonaniu monitoringu wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół nr 2 (3 000,01 zł) a w 93proc. – zakup klimatyzatora do serwerowni (4 660,74 zł). Stopień wykonania pozostałych zadań oscyluje w granicach 0-3,02 proc.:
1. Przebudowa drogi Porządzie-Długosiodło – 3,02 proc. (914,50 zł)
2. Przebudowa dróg w Celinowie, Ulasku i Skorkach – 0 proc. (16,36 zł)
3. Dofinansowanie budowy chodników – 0 proc.
4. Budowa drogi powiatowej na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi – 0proc.
5. Budowa chodnika w Popowie Kościelnym – 0 proc.
6. Dotacja dla gminy Zabrodzie na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych – 0 proc.
7. Pomoc finansowa dla gminy Wyszków na przebudowę ulicy St. Okrzei – 0 proc.
8. Pomoc finansowa dla gminy Zabrodzie na przebudowę drogi Niegów-Zazdrość – 0 proc.
9. Pomoc finansowa dla gminy Długosiodło na przebudowę drogi Olszaki-Adamowo-Zygmuntowo – 0 proc.
10. Pomoc finansowa dla gminy Somianka na przebudowę drogi Stare Kozłowo-Nowe Kozłowo – 0 proc.
11. Zakup 10 zestawów komputerowych – 0 proc.
12. Dotacja na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – 0 proc.
13. Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 – 0 proc.
14. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Od diagnozy do metamorfozy – profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim” – 0 proc.
15. Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej wraz z termomodernizacją budynku internatu LO – 0 proc. (41,56 zł)
16. Termomodernizacja budynków SP ZZOZ z wymianą wyposażenia na oszczędne oraz budowa infrastruktury do przesyłu energii słonecznej – 0proc.
17. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – 0 proc.
18. Zakupy inwestycyjne – 0 proc.
19. Przebudowa kotłowni gazowej i wymiana stacji uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku – 0 proc.
20. Utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie – 1,26 proc. (9 054 zł)
21. Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie – 0,47 proc. (13 864,19 zł)
22. Budowa podjazdu i przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 0 proc.
W sumie na zadania, które w całym roku mają kosztować ponad 10 mln, powiat w pierwszym półroczu przeznaczył zaledwie 118 890,27 zł. Taka sytuacja to wynik niskiego wykonania dochodów majątkowych przez powiat wyszkowski, w tym pochodzących z dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej i zadań związanych z zamówieniami publicznymi – procedura zakłada bowiem, że najpierw jest wyłaniany dostawca i wykonawca robót, a następnie powiat występuje o środki na uregulowanie zaległości.
Uchwalony przez Radę Powiatu budżet na 2013 rok przewidywał plan dochodów w wysokości 82 613 447, 15 zł – wykonano go w kwocie 41 413 425,78 zł, z tego dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 54,94 proc. planu, a dochody majątkowe wykonano zaledwie w 1,81 proc. planu. W przypadku planu wydatków – przewidywał realizację na poziomie 85 748 860,28 zł, z tego wykonano je na poziomie 35 500 444,67. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 47,19 proc., a wydatki majątkowe w 1,10 proc. planu.
– Wskaźnik 1,81 proc. wykonania dochodów jest żenująco niski. Bardzo niebezpiecznym trendem są też podróże służbowe. Wykonanie za pierwsze półrocze to aż 85 proc., czyli o 25 proc. więcej niż zakładaliśmy – powiedział radny Waldemar Sobczak. – Do tego dochodzi promocja, która znacznie przekracza 50 proc. – ze 130 000 zł, które są na nią przeznaczone już wydano prawie 87 000 zł. Przy takich wynikach, pod koniec roku znowu będziemy musieli te pieniądze przesuwać. Trzeba się wziąć w garść, panie starosto, i racjonalizować wydatki.
W. Sobczak nawiązał również do niskiego poziomu wykonania zadań inwestycyjnych.
– Wskaźnik 1,1 proc. na dzień 30 czerwca to jest naprawdę za mało – zwrócił się do wicestarosty Zdzisława Bociana, który koordynuje powiatowe inwestycje. – Przy tych zadaniach pracuje kilkanaście osób – dwa wydziały plus osoby wspomagające. Pytam więc – co ci ludzie robili?
– Tu nie chodzi o zaawansowanie robót, tylko o realizację wydatków – wyjaśniła skarbnik Anna Anuszewska. – Część faktur już została zapłacona, dlatego na dzień dzisiejszy wygląda to dużo lepiej.
Zdaniem starosty Bogdana Pągowskiego, budżet jest skonstruowany racjonalnie, a do końca roku uda się wykonać założony plan.
– Dbamy o to, by zakończyć te inwestycje, które były prowadzone wcześniej. Już niedługo będą więc i zakończone, i rozliczone – wyjaśnił. – Uważam to za sukces, bo zdecydowaliśmy się na duże działania, które będą rzutowały na przyszłość funkcjonowania powiatu i będą postrzegane jako wynik dobrze wykorzystanego czasu.
A.B.

Komentarze

Dodane przez Golem, w dniu 02.10.2013 r., godz. 22.33
Nie doszukiwałbym się w tym jakiejś wielkiej sensacji. Jest czas pracy i inwestycji i jest czas na odcinanie kuponów i przecinanie wstęg. Jak na roli. Na wiosnę posiane, ale w czerwcu nie ma jeszcze z tego wiele. Później dopiero są żniwa, zbiory i wykopki. Dajmy wszystkiemu dojrzeć panie Sobczak... A co tam u Cabaja słychać, jaki procent założeń ma zrealizowane (o ile w ogóle jakieś miał ) ?
Dodane przez Zdzich, w dniu 02.10.2013 r., godz. 22.48
Dobrze mówisz, ale są ogrody, które już w czerwcu i lipcu przynoszą zbiory. Czy jednak nie za mało tego?
Dodane przez Kazik, w dniu 03.10.2013 r., godz. 09.23
Minęło pół roku, powinno być zrobione połowę roboty.
Dodane przez Jan4P, w dniu 03.10.2013 r., godz. 21.18
I słupy-betony na AWP jak stały tak stoją, do końca roku coraz bliżej. Pogoda może się zepsuć jak w zeszłym roku niespodziewanie wcześnie.
Dodane przez Anonim, w dniu 04.10.2013 r., godz. 10.15
Może i przedmówcy maja rację. Co jednak będzie, jak się okaże, że to wszystko POd tymi rządami panie? Znajdą się winni?

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl