Menu górne

Dziś jest 08 sierpnia 2022 r., imieniny Cypriana, EmilianaGmina zapłaci za angielski i rytmikę

(Zam: 01.10.2013 r., godz. 17.41)

Gmina Wyszków pokryje koszty zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z rytmiki i angielskiego we wszystkich samorządowych przedszkolach. Do tej pory rodzice musieli za nie płacić miesięcznie około 15 złotych (rytmika) i 30 zł (angielski).

Znowelizowana ustawa przedszkolna, która zaczęła obowiązywać od 1 września ograniczyła do 1 złotego opłatę pobieraną od rodziców za każdą godzinę dziecka spędzoną w przedszkolu ponad pięciogodzinny czas realizowania bezpłatnej podstawy programowej. Dotychczas za każdą dodatkową godzinę rodzice musieli wyłożyć 3,10 zł. Równocześnie zmiany w ustawie dotyczą wprowadzenia dotacji celowej dla gmin na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego.
– Otrzymaliśmy dotację w wysokości 600 tys. zł na cztery najbliższe miesiące, czyli do końca roku – mówi zastępca burmistrza Adam Warpas, który nadzoruje w gminie zadania związane z oświatą.
Ustawa, której założeniem było zmniejszenie opłaty za przedszkola i wyrównanie szans edukacyjnych, w konsekwencji wprowadziła wiele zamieszania i obawy. Znalazł się w niej bowiem zapis, że nie wolno pobierać opłaty wyższej niż przysłowiowa „złotówka” za zajęcia realizowane w godzinach pracy przedszkola, niezależnie od tego w jaki sposób te zajęcia będą prowadzone. „Wszelkie próby uzyskania finansowania tzw. zajęć dodatkowych od rodziców są sprzeczne z obowiązującymi od września przepisami” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W praktyce ustawa zamknęła więc drogę do pieniędzy firmom zewnętrznym, które w wyszkowskich przedszkolach prowadziły zajęcia dodatkowe. Obecne stawki dotacji nie są bowiem wystarczające, by pokryć koszty utrzymania dziecka w przedszkolu i równocześnie zajęć świadczonych przez wyspecjalizowane firmy.
Przez jakiś czas w Wyszkowie mówiło się, że zajęć dodatkowych w ogóle nie będzie. Rodzice na własną rękę poszukiwali więc dodatkowych lekcji, szczególnie z języka angielskiego. Spośród trzech szkół nauki języków obcych, z którymi udało mi się porozmawiać, jedna potwierdziła zwiększone zainteresowanie dodatkowymi zajęciami z języka.
– We wrześniu odebraliśmy około 15 telefonów od zdezorientowanych i wystraszonych rodziców przedszkolaków, którzy byli zainteresowani nauką angielskiego – mówi Ewa Ulejczyk ze Szkoły Nauki Języków Obcych „Hello”. – Dla porównania, w ubiegłym roku telefonów od rodziców 4-,5-latków było może ze trzy.
Jak przyznaje Adam Warpas, rodzice nie uchylają się od opłaty, wręcz przeciwnie, chcą ponosić koszty, byleby ich dziecko aktywnie i z pomysłem spędzało czas. Gmina miała kilka koncepcji na zorganizowanie zajęć, jednak każda z nich stała w sprzeczności z wolą ustawodawcy.
– Nie chcieliśmy wprowadzać takiego rozwiązania, które w przyszłości mogłoby wiązać się ze zwrotem środków z dotacji – wyjaśnia A. Warpas. – Po wielu konsultacjach zdecydowaliśmy, że pokryjemy koszty zajęć z rytmiki i języka angielskiego. Rodzice mogą być więc spokojni.
Zajęcia z rytmiki będą poprowadzone w ramach czasu pracy przez nauczycielki pracujące w przedszkolach. Dodatkowe godziny zostaną natomiast uruchomione na zajęcia z angielskiego. Przedszkola nr 7 i 9 dysponują odpowiednio przygotowaną kadrą, w pozostałych placówkach zajęcia poprowadzą nauczyciele, z którymi zostaną zawarte umowy na świadczenie tego typu usługi. Według szacunków gminy, uruchomienie zajęć dodatkowych będzie kosztowało miejski budżet minimum 220 tys. zł rocznie. Problemem w dalszym ciągu pozostają inne formy aktywności, m.in. taniec i karate, które jeszcze w ubiegłym roku szkolnym miały w swojej ofercie wyszkowskie przedszkola. Ministerstwo edukacji daje możliwość organizowania takich zajęć i opłacania ich przez rodziców, ale tylko po godzinach pracy przedszkola.
A.B.

Komentarze

Dodane przez mama, w dniu 01.10.2013 r., godz. 23.19
A co z płatnymi teatrzykami w przedszkolach w godzinach uczęszczania dzieci?

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl