Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 19 sierpnia 2022 r., imieniny Juliana, JuliuszaCzy jesteśmy aż tak bogatą gminą?

Ikona
(Zam: 18.09.2013 r., godz. 10.30)

Ponad pół roku po przyjęciu przez Radę Gminy stawek wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, radna Renata Rębała domaga się ich obniżenia. Uważa, że za swoją pracę biorą zbyt dużo w porównaniu do swoich odpowiedników w innych samorządach.

28 lutego tego roku radni uchwalili Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r. Zapisano w nim, że każdy członek gminnej komisji, który uczestniczy w jej posiedzeniu dostaje 210 zł wynagrodzenia brutto (wypłata na podstawie listy obecności i listy płac podpisanych przez wójta i przewodniczącego komisji). Przyjmując budżet, radni przeznaczyli na jego realizację 72 000 zł, w tym 10 000 zł na wynagrodzenia członków komisji. W gminie Długosiodło – dla przykładu – wynagrodzenie za pracę i udział w posiedzeniach komisji dla przewodniczącego wynosi 100 zł, dla pozostałych członków 75 zł, w Wyszkowie – przewodniczący dostaje 300 zł brutto, członek komisji 100 zł brutto, w gminie Somianka – 100 zł.
- Dieta wynosi 210 zł i zmienia się co roku, a dieta radnych od 2007 r. pozostaje bez zmian – mówiła Renata Rębała na sesji 12 września, która podawała kwoty wynagrodzeń członków komisji w innych gminach. – Czy jesteśmy aż tak bogatą gminą?
- To nie dieta, tylko wynagrodzenie, od którego odlicza się składki, podatki – tłumaczyła skarbnik i przewodnicząca gminnej komisji Bożena Koch.
Zgodnie z propozycją przewodniczącego Rady Gminy Krzysztofa Soliwody, obniżenie wynagrodzeń za udział w pracach komisji najpierw pójdzie pod obrady komisji Rady Gminy.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl