Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 19 sierpnia 2022 r., imieniny Juliana, JuliuszaRadny Kazimierz Mosakowski nie żyje

Ikona
(Zam: 04.09.2013 r., godz. 10.30)

W miniony piątek 30 sierpnia zmarł Kazimierz Mosakowski, wieloletni samorządowiec i radny gminy Somianka. Pozostawił żonę i czworo dzieci.

Ostatnie pożegnanie Kazimierza Mosakowskiego odbyło się w sobotę 31 sierpnia w kościele pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie. Na mszy świętej, oprócz najbliższej rodziny, pojawili się licznie przyjaciele, koledzy z pracy, radni, sołtysi i sąsiedzi.
Kazimierz Mosakowski od wielu lat był związany z samorządem gminnym. Funkcję radnego pełnił przez cztery kadencje: w latach 1990-1994 i od 2002 do śmierci. W tym czasie był również przewodniczącym komisji do spraw rolnictwa, rozwoju społeczno-gospodarczego i gospodarki finansowej. W kadencji 2010-2014 piastował funkcję członka komisji rewizyjnej. W latach 1995-2001 był pracownikiem Urzędu Gminy, a od 2002 r. nieprzerwanie pracownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance.
- Zawsze życzliwy, koleżeński, uczynny, dowcipny, skłonny do kompromisu – tak K. Mosakowskiego wspominają koledzy z pracy. Jak mówią, swoje obowiązki wypełniał z godnością i starannością. Cieszył się zaufaniem znajomych i mieszkańców Starego Mystkówca, gdzie mieszkał od urodzenia.
A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl