Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 lipca 2022 r., imieniny Malwiny, TeodoraSprawa o oczyszczalnię wciąż bez rozstrzygnięcia

(Zam: 04.09.2013 r., godz. 10.30)

- Końca nie widać – mówi o sądowej sprawie między Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji a wykonawcą przebudowy oczyszczalni ścieków prezes miejskiej spółki Teresa Jastrzębska. Przedsiębiorstwo „Z. Niziński” domaga się od PWiK około pół miliona złotych za roboty dodatkowe.

Obiekt po przebudowie został przekazany do użytkowania w 2009 r. Od tego czasu też ciągnie się sprawa dotycząca zapłaty za niezakontraktowane wcześniej prace. Jak mówi Teresa Jastrzębska, Z. Niziński w sądzie gospodarczym w Warszawie dochodzi swoich roszczeń dotyczących robót dodatkowych, których zakresu PWiK częściowo nie uznaje.
- Część z nich, które ewentualnie moglibyśmy uznać, nie była zgłoszona do odbioru, wobec czego nie była protokolarnie odebrana. Została wystawiona sama faktura – informuje. – Firma chyba przeciąga sprawę, na jej wniosek sąd zażądał od nas całej dokumentacji dotyczącej rozliczenia ze wszystkimi instytucjami finansującymi począwszy od 2007 r. Obraz rozliczenia inwestycji się zamazuje, a sprawa nie zmierza do rozstrzygnięcia – uznaje prezes T. Jastrzębska.
Jak dodaje, w toku procesu sądowego PWiK wystąpiło z wnioskiem o zapłatę kar naliczonych za przekroczenie przez „Z. Niziński” terminu zakończenia inwestycji – zgodnie z zawartą umową miała dobiec końca 30 czerwca 2009 r., a odbiór zadania odbył się dopiero 30 września 2009 r.
- Nie wiemy, czy sąd przyjmie do rozpatrzenia nasz wniosek o kary. Niezależnie od tego, przedsiębiorstwo wystąpiło dodatkowo o mediacje z firmą w ich sprawie, jednak wykonawca do nich nie przystąpił – dodaje.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl