Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 19 sierpnia 2022 r., imieniny Juliana, JuliuszaZaczęło się!

Ikona
(Zam: 04.09.2013 r., godz. 10.30)

W poniedziałek, 2 września zabrzmiał pierwszy powakacyjny dzwonek we wszystkich wyszkowskich szkołach. Gminna inauguracja roku szkolnego 2013/2014 odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie.

Na uroczystości oprócz uczniów, rodziców, pojawili się m.in. burmistrz Grzegorz Nowosielski wraz z zastępcą Adamem Warpasem, proboszcz parafii pw. św. Idziego dziekan ks. kan. Zdzisław Golan, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha ks. kan. Roman Karaś, radny gminy Wojciech Chodkowski, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wyszkowie Małgorzata Liwartowska, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Jan Rusak, prezes Powiatowego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wyszkowie Maciej Wójcik, doradca metodyczny ds. matematyki Renata Karsznia, przedstawiciele prezydium Rady Rodziców Monika Zieja i Marzena Wojewoda, a także dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele.
- Ten nowy rok szkolny to nowy początek i szansa, żeby pracować lepiej, systematyczniej, realizować swoje plany i zamierzenia – mówił Grzegorz Nowosielski. – Wielkie zadanie mają nauczyciele – prowadzić swoich uczniów ciekawie i twórczo przez świat wiedzy, wychowywać ich na mądrych i dobrych ludzi. Nie mniejsze wyzwanie dla rodziców – wspierać ten proces nauki i wychowania. Ogromna praca przed uczniami – pilnej, systematycznej i ambitnej nauki. My ze swej strony jako gminny samorząd, obiecujemy dbać o to, by rada pedagogiczna szkół mogła sprostać zadaniom i oczekiwaniom współczesnej oświaty, byście mogli korzystać z szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych, rozwijać swoje pasje, talenty. Wszystko po to, by nasze szkoły opuszczali absolwenci gotowi na kolejne życiowe wyzwania – dodał burmistrz.
Głos zabrał także dziekan ks. kan. Zdzisław Golan, który życzył dzieciom ciągłego zadziwienia – nowym wymiarem życia, uczeniem się, wszystkim co piękne i ciekawe.
Podczas uroczystości z rąk Grzegorza Nowosielskiego i Adama Warpasa akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego odebrały: Magdalena Kuryłek Żłobko-Przedszkole nr 1, Wioletta Obidzińska – Zespół Szkół Rybienko Leśne, Katarzyna Kośnik – Szkoła Podstawowa nr 1, Ewa Grażyna Koch – Gimnazjum nr 1, Agnieszka Sienkiewicz – Przedszkole nr 9, Aleksandra Malińska-Gajda – Zespół Szkół Rybienko Leśne, Dominika Dominowska-Michalik – Zespół Szkół Rybienko Leśne, Agnieszka Ewa Kamińska – Szkoła Podstawowa nr 5, Monika Tomaszewska – Przedszkole nr 7, Edyta Barbara Jabłońska – Szkoła Podstawowa nr 5, Katarzyna Dworecka-Kozon – Przedszkole Integracyjne nr 4, Aneta Zagumna-Czubek – Żłobko-Przedszkole nr 1, Izabela Ewa Smogorzewska – Żłobko-Przedszkole nr 1, Justyna Godlewska – Szkoła Podstawowa nr 5, Małgorzata Aleksandra Nasiadka – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lucynowie.
Po części oficjalnej uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawili gościom część artystyczną, w której powitali nowy rok szkolny poezją i piosenką.
P.D.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl