Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 18 lipca 2024 r., imieniny Kamila, SzymonaFinansowe pół roku w bibliotece

(Zam: 21.08.2013 r., godz. 10.30)

Wójt przyjął informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku. Wynika z niego, że od stycznia do czerwca koszty placówki wyniosły 91 330, 34 zł.

Znaczną część kosztów stanowią wydatki na wynagrodzenia – 63 280 zł (wynagrodzenia i nagroda jubileuszowa dla dyrektora – 54 930 zł, nagrody roczne i uznaniowe – 8 350 zł). 2 257,71 zł GBP wydała na materiały i energię (m.in. kupno czasopism, materiałów biurowych, piłek, skakanek, hula-hop do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży, książek na nagrody w konkursach). 8 252,29 zł poszło na tzw. usługi obce – opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe za home banking – 863 zł usługi telekomunikacyjne – 289,29 zł, obsługa techniczna imprezy na powitanie lata, pokazy rycerskie, ochrona wydarzenia – 7 100 zł.
Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia poszło 14 186,16 zł, w tym składki na ubezpieczenia społeczne – 10 850,34 zł, składki na Fundusz Pracy – 1 333,81 zł, usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników) – 100 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 846,01 zł, szkolenia pracowników z zakresu bhp – 56 zł. Na podróże krajowe dyrektora biblioteka przeznaczyła 366,06 zł.
Przychody biblioteki to głównie dotacja dla samorządowej instytucji kultury wynosząca rocznie 180 000 zł (w pierwszym półroczu wyniosła 92 167,14 zł).
J.P.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta