Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 06 października 2022 r., imieniny Artura, FryderykiBędzie porozumienie z gminą Wyszków

(Zam: 07.08.2013 r., godz. 10.30)

Miejscy radni wyrazili zgodę na przejęcie zadań publicznych od gminy Rząśnik dotyczących prowadzenia konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą.

Oznacza to, że mieszkańcy gminy Rząśnik będą mogli korzystać z Gminnego Punktu Promocji Zdrowia i Profilaktyki, który mieści się w Wyszkowie na parterze miejskiej biblioteki (ul. Gen. J. Sowińskiego 80). Gmina Wyszków będzie realizować zadanie na podstawie porozumienia z gminą Rząśnik, w którym strony określą zasady, tryb oraz finansowanie zadania.
- Samorządy partycypują w kosztach. Nam to pozwala być w zgodzie z prawem i uruchamiać nowe formy pomocy – mówił wiceburmistrz Adam Warpas.
Jak zaznaczył, od września w ramach wyszkowskiego Gminnego Punktu ruszy grupa korekcyjna dla sprawców przemocy.
Podobne porozumienie wyszkowski samorząd podpisze też z gminą Długosiodło.
Zgodnie z harmonogramem Gminnego Punktu Promocji Zdrowia i Profilaktyki przyjętym na 2013 r. w poniedziałki odbywają się: konsultacje indywidulane z zakresu uzależnień (alkohol, hazard) – godz. 16.00-18.00, zajęcia edukacyjno korekcyjne dla sprawców przemocy – godz. 18.00-19.00, grupa anonimowych narkomanów – godz. 18.00-20.00, worki: grupa korekcyjno-edukacyjna dla nietrzeźwych kierowców – godz. 17.10-18.10, grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu – godz. 18.00-19.00, konsultacje indywidualne z zakresu uzależnień – godz. 18.10-20.10, środy: grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie – godz. 16.15-18.15, dyżur interwencyjno-wspierający dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzinami – godz. 16.00-18.00, dyżur prawnika – godz. 18.00-20.00, czwartki: konsultacje indywidualne dla rodzin w kryzysie (współuzależnienie, choroba psychiczna, śmierć bliskich) – godz. 16.00-17.00, konsultacje indywidualne dla osób pijących ryzykownie (szkodliwie), uzależnionych od alkoholu – godz. 17.00-18.00, grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu – godz. 18.00-19.00, piątki: konsultacje indywidualne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie – godz. 16.15-19.15.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl