Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaPowiat da, żeby móc dostać

(Zam: 07.08.2013 r., godz. 10.30)

Powiat w tej chwili realizuje inwestycje w Skorkach, Ulasku i Celinowie polegające na budowie dróg w tych miejscowościach. Współpartnerami w tym projekcie są gmina Somianka i wojewoda mazowiecki.

Całkowita kwota inwestycji to ponad 3 000 000 zł. W założeniu 1 500 000 zł miało pochodzić z budżetu województwa mazowieckiego, resztę po połowie mieli pokryć powiat i gmina Somianka (partnerstwo w inwestycji było dodatkowo punktowanym elementem przy rozpatrywaniu tego wniosku). Gmina Somianka podjęła uchwałę o dofinansowaniu zadania, ale w wysokości tylko 500 000 zł, a powinna 280 000 zł więcej. To w praktyce oznacza zmianę zasad dofinansowania, co skutkuje skierowaniem wniosku do ponownej oceny i dużym prawdopodobieństwem uzyskania mniejszej ilości punków. Złożony przez powiat wniosek o dofinansowanie dróg w Skorkach, Ulasku i Celinowie był na liście rezerwowej, teraz mogłoby to oznaczać, że powiat dofinansowania nie otrzyma i utraci przyznane wcześniej 1 500 000 zł. Dlatego Rada zdecydowała, by przekazać wójtowi Somianki 120 000 zł na przebudowę drogi transportu rolnego, 68 000 zł na modernizację placów szkolnych i 92 000 zł na utrzymanie dróg gminnych – co łącznie daje sumę 280 000 zł. Gmina Somianka natomiast na najbliższej sesji ma zwiększyć swój udział w budowie dróg w Skorkach, Ulasku i Celinowie do wymaganej porozumieniem kwoty. Zamiana ta daje powiatowi niemalże pewność, że wniosek nie zostanie ponownie weryfikowany przez organy wojewódzkie, a kwota 1 500 000 zł zasili konto inwestycji.
A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl