Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 25 czerwca 2022 r., imieniny Łucji, WilhelmaPrzyspieszenie tylko w trudnych sytuacjach

(Zam: 07.08.2013 r., godz. 10.30)

Tylko niespodziewana i trudna sytuacja jest przesłanką do ubiegania się o wcześniejsze wydanie dowodu osobistego lub paszportu – wynika z informacji uzyskanych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

- Kwestie te są regulowane przez art. 22-24 Ustawy o dokumentach paszportowych. Istnieje możliwość wystawienia takiego dokumentu w przypadku nagłej choroby lub pogrzebu członka rodziny poza granicami kraju. Od tego roku dodatkowo powodem może być nagła sytuacja związana z działalnością zawodową – informuje Ivetta Biały, rzecznik wojewody mazowieckiego. – Sprawy każdorazowo rozpatrywane są indywidualnie i wymagają udokumentowania, np. wyjazd związany z działalnością zawodową – pisemnego potwierdzenia przez pracodawcę, choroba – potwierdzenia podjęcia leczenia poza granicami, a pogrzeb – aktu zgonu. Czas oczekiwania na wystawienie dokumentu uzależniony jest od technicznych możliwości organu paszportowego, jednak z uwzględnieniem terminu wskazanego przez klienta.
W przypadku dowodów osobistych standardowy termin realizacji wniosków wynosi do miesiąca.
- Termin ten jest terminem maksymalnym, gwarantującym, iż w wyznaczonym dniu dokument będzie gotowy do odbioru. Natomiast przepisy nie regulują kwestii związanej z przyspieszeniem wydania dowodu osobistego – dowiedzieliśmy się w wydziale komunikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. – O możliwości wcześniejszego wydania dowodu osobistego rozstrzyga właściwy do wydania tego dokumentu organ gminy. Uwzględnia przy tym możliwości realizacyjne oraz okoliczności uzasadniające załatwienie sprawy w terminie wcześniejszym, niż ten wskazany w Kodeksie postępowania administracyjnego.
Jak przyznaje Barbara Bożuta, naczelnik wydziału ogólnego i spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wyszkowie najwięcej wniosków o przyspieszenie wydania dowodu osobistego wpływa do urzędu w kwietniu i maju, kiedy najczęściej są organizowane wycieczki szkolne. Rodzice w ostatniej chwili orientują się, że dziecko nie ma dowodu, a szkolna wycieczka została już opłacona.
- Teoretycznie wycieczka nie są przesłanką do wnioskowania o przyspieszenie wydania dowodu osobistego, ale nawet w takich sytuacjach staramy się pomóc – mówi B. Bożuta. – Kontaktujemy się z centrum personalizacji ministerstwa spraw wewnętrznych, przesyłamy wniosek zainteresowanego i w jego imieniu prosimy o szybsze rozstrzygnięcie. Wnioskodawca musi jednak udokumentować, że koszty wycieczki zostały już pokryte.
A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl