Menu górne

Dziś jest 15 sierpnia 2022 r., imieniny Marii, MagdalenyKandydatka z poparciem Wspólnoty

Ikona
(Zam: 31.07.2013 r., godz. 10.30)

Kandydatka na wójta gminy Zabrodzie Agnieszka Sosnowska przystąpiła do stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa. Jej kandydaturę poparł szef lokalnych struktur organizacji burmistrz Grzegorz Nowosielski, a także burmistrz Tłuszcza, wójt Strachówki, wójt Jadowa, wójt Klembowa, którzy gościli na konferencji prasowej 26 lipca w restauracji „Wyszkowianka”.

Wybory w gminie Zabrodzie już 11 sierpnia. Konkurować będą ze sobą: Agnieszka Sosnowska, Ewa Bartosiewicz-Piskorska, Krzysztof Gajcy i Tadeusz Michalik. Wspólnota Samorządowa, co podkreślają jej działacze, to nie partia, ale stowarzyszenie zrzeszające w dużej mierze działaczy samorządowych. Pod szyldem komitetu Gminno-Powiatowa Wspólnota Samorządowa Grzegorz Nowosielski szedł po władzę w ostatnich wyborach samorządowych. Komitet zyskał też najwięcej mandatów w Radzie Miejskiej (7 z 21 – Jan Abramczyk, Wojciech Rojek, Sławomir Wróbel, Władysław Dudzik, Grzegorz Wyszyński, Józef Biernacki, Elżbieta Piórkowska).
Podczas piątkowej konferencji gościli radni powiatowi i gminni z Zabrodzia i Wyszkowa, burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, wójt Strachówki Piotr Orzechowski, wójt Jadowa Dariusz Kokoszka, wójt Klembowa Kazimierz Rakowski.
- Do grona Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej przyjmujemy znakomitego, kompetentnego urzędnika samorządowego – rekomendował Agnieszkę Sosnowską burmistrz Grzegorz Nowosielski.
Jak podkreślił, obecna sekretarz gminy (funkcję tę pełni od 2007 r.), swoją karierę samorządowca zaczynała w latach 90. XX w. w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu.
- W okresie choroby świętej pamięci wójta Adama Ołdaka pełniła rolę jego zastępcy. Spokojnie i sprawnie przeprowadziła gminę przez ten trudny czas i zdała egzamin lidera samorządu w tej gminie – kontynuował G. Nowosielski. – Ma pomysł, jak poprowadzić tę gminę do lepszej przyszłości. Potrafi szukać kompromisów, rozmawiać z ludźmi, jest ciepłą osobą. Takich samorządowców potrzeba nam w naszych gminach, w powiecie, potrzeba nam w Polsce i w naszej Wspólnocie Samorządowej.
- Rzeczywiście wychowałam się zawodowo w samorządzie i z pracą samorządową wiążę swoją dalszą zawodową przyszłość. To tutaj decydują się najważniejsze dla ludzi sprawy. Mądrym i rozsądnym działaniem można zmieniać życie ludzi na lepsze – podkreśliła Agnieszka Sosnowska, która zaznaczyła, że z członkami Wspólnoty od lat współpracuje. – Zdecydowałam się włączyć się w pracę stowarzyszenia i zostać jego członkiem, bo wiem, że tylko silny samorządowy głos będzie wysłuchany. Razem możemy zrobić więcej.
Kandydatka podkreśliła jednocześnie, że nigdy nie była członkiem jakiejkolwiek partii politycznej.
- Jestem osobą niezależną, samodzielną w podejmowaniu decyzji – zaznaczyła. – Współpracował ze Wspólnotą wójt Adam Ołdak i bardzo sobie tę współpracę cenił, stąd też chcę ją kontynuować – dodała.
- Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego oficjalnie popiera Agnieszkę Sosnowską jako kandydata na wójta gminy Zabrodzie. Uważamy, że jest jedynym kandydatem prawdziwie niezależnym partyjnie, ma największe doświadczenie samorządowe ze wszystkich kandydatów. Zapewni gminie Zabrodzie rozwój i dobrą przyszłość – mówił G. Nowosielski.
- Kobiety w samorządzie mają szczególną rolę, trudno nam się do niego przebić, ale mam nadzieję, że wójtem w Zabrodziu zostanie kobieta – poparła Agnieszkę Sosnowską miejska radna Elżbieta Piórkowska.
Agnieszka Sosnowska deklaruje, że chce kontynuować działania podjęte przez Adama Ołdaka.
- Wierzę, że chciałby, żeby wszystko było dopilnowane, że jestem mu to po prostu winna – oznajmiła.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl