Menu górne

Dziś jest 15 sierpnia 2022 r., imieniny Marii, MagdalenyNie chcą na informatykę

(Zam: 31.07.2013 r., godz. 10.30)

Administracja, pedagogika i zarządzanie to najbardziej popularne kierunki wśród tegorocznych kandydatów na studia w filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Wyszkowie. Mimo że rekrutacja się dopiero rozpoczęła, to tendencja jest wyraźnie widoczna.

W tym roku na kierunku zarządzanie pojawiła się nowa specjalność: zarządzanie transportem i spedycją i dołączyła do pozostałych: zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, zarządzanie zasobami ludzkimi. Osoby zamierzające studiować pedagogikę mogą wybierać spośród specjalności takich jak edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna. Poza tym kandydaci wybierają też pielęgniarstwo i bezpieczeństwo narodowe. Nie ma natomiast chętnych na jeden z bardziej popularnych kierunków w skali kraju – informatykę. W tej chwili studiami informatycznymi jest zainteresowanych tylko 5 osób.
Najchętniej w jedynej wyszkowskiej uczelni wyższej studiują mieszkańcy Wyszkowa i okolicznych gmin, a także Łochowa, Węgrowa, Ostrowi Mazowieckiej, Pułtuska, ale są też studenci z Warszawy. Tegoroczna rekrutacja w SW im. P. Włodkowica zakończy się 20 września.
A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl