Menu górne

Dziś jest 08 sierpnia 2022 r., imieniny Cypriana, EmilianaCo obiecują kandydaci?

Ikona
(Zam: 31.07.2013 r., godz. 10.30)

17 lipca minął termin zgłaszania kandydatów ubiegających się o urząd wójta Zabrodzia. Do 11 sierpnia o głosy wyborców będzie walczyło czterech: E. Bartosiewicz- Piskorska, P. Gajcy, T. Michalik i A. Sosnowska.

Do każdego z nich wysłaliśmy cztery pytania:
1. Skuteczne korzystanie z funduszy unijnych daje jednostkom samorządowym możliwość realizacji dużych inwestycji, które trudno byłoby przeprowadzić bez takiego wsparcia. Co zamierza Pan/i zrobić w tej kwestii przez najbliższy rok?
2. Wchodzimy w okres niżu demograficznego, szczególnie trudnego dla małych szkół. Czy uważa Pan/i, że szkoły prowadzone przez gminę dalej powinny funkcjonować tak, jak do tej pory, czy wręcz przeciwnie, że potrzeba zmian, tym bardziej, że środki budżetu gminy przeznaczane na oświatę do małych nie należą?
3. Jakie możliwości planuje Pan/i wykorzystać, by przyciągnąć inwestorów na teren gminy?
4. Dlaczego uważa Pan/i, że jest dobrym kandydatem na wójta?


Foto
Ewa Bartosiewicz-Piskorska

Ewa Bartosiewicz- Piskorska
Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Zawodowo od 2005 r. związana z administracją: Kancelaria Sejmu RP, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Nieruchomości Rolnych.

Fundusze unijne: W czasach kryzysu inwestycje ze środków publicznych mogą być ważnym instrumentem wspierającym rozwój gospodarczy. W jakimś stopniu dotyczy to również polityki lokalnej. Dlatego inwestycje realizowane przez gminę także z tego powodu są ważne i zamierzam je realizować w możliwie najszerszym zakresie, wykorzystując do tego celu wszelkie możliwości, a więc środki z UE, kredyty, pożyczki np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Jeśli chodzi o środki z UE to najbliższy rok zamierzam przeznaczyć na jak najlepsze przygotowanie się do nowej perspektywy finansowej w latach 2014-2020. Poczynając od ponownego przeanalizowania zadań priorytetowych, analizę potencjalnych źródeł dofinansowania a kończąc na opracowaniu założeń do konkretnych projektów. Chodzi o to, aby być gotowym o ubieganie się o środki finansowe, wtedy kiedy rozpoczną się nabory w nowej perspektywie budżetowej - w tej już praktycznie nie ma pieniędzy. Chciałabym skorzystać z doświadczenia pracowników Urzędu Gminy i doprowadzić do sytuacji, w której to oni, a nie firmy zewnętrzne, formułują skutecznie wnioski aplikacyjne o środki z funduszy europejskich. Uważam również, że warto przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami poszczególnych miejscowości w gminie, by to oni określili, jakie zadania uznają za priorytetowe i dopiero na tej podstawie gmina zaczęła ubiegać się o środki na realizację tych pierwszoplanowych inwestycji.
Trzeba jednak mieć świadomość, że o środki unijne, które mogą wpływać korzystnie na rozwój gminy mogą się ubiegać również przedsiębiorcy i rolnicy. Zamierzam na tyle na ile to będzie możliwe wspomagać ich w dobrym przygotowaniu się do uczestnictwa w programach unijnych. Wszystko to będzie możliwe po warunkiem utrzymania poziomu zadłużenia w granicach dopuszczalnych przepisami, ale inwestycje zarówno gminne jak i prywatnych mieszkańców będą dla mnie absolutnym priorytetem.

Oświata: Wszystkie istniejące obecnie szkoły podstawowe oraz gimnazjum muszą zostać utrzymane – nie mam co do tego żadnych wątpliwości. W takich sprawach trzeba po prostu uznać oczywisty fakt, że publiczny system oświaty nigdy nie był i nie będzie dochodowym interesem, a zawsze pozostanie jednym z podstawowych świadczeń, jakie należą się obywatelom i ich dzieciom. Warto też się zastanowić, czy obecna tendencja demograficzna będzie trwała wiecznie – osobiście mam nadzieję, że jednak nie. Uważam, że przy dyskusjach o szkole na pierwszym miejscu powinno być dobro dziecka, a dopiero potem ekonomia. Wiemy przy tym, że zamknięcie szkoły jest dużo prostsze niż jej ponowne odtworzenie w przyszłości, poza tym szkoły wykazują się dużą aktywnością w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z programów unijnych, więc na pewno przetrwają trudne momenty.

Biznes: Gmina Zabrodzie nie może narzekać – jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc dla inwestorów z uwagi na swoją lokalizację. Odpowiednie działania promocyjne muszą po prostu pomóc przekazać tę informację potencjalnym zainteresowanym. Przy czym twierdzę zawsze, że każda inwestycja musi spełnić określone warunki i nie możemy zabiegać o inwestycje dla inwestycji albo dla statystyki. Takie warunki, które należy brać pod uwagę w pierwszym rzędzie, są co najmniej trzy: stworzenie przez inwestora miejsc pracy dla mieszkańców gminy, bo to przecież oni udzielają inwestorowi gościny u siebie; dbanie przez inwestora o zatrudnionych – niepotrzebni są nam „inwestorzy”, którzy będą poniżali pracowników dając im do podpisania tzw. umowy śmieciowe; inwestor i przedsiębiorca dołącza do wspólnoty gminnej, czyli ma też obowiązek dbania o interesy gminy – tu warto wymagać jasnym zobowiązań i deklaracji.

Dlaczego ja: O tym, kto z kandydatów jest najlepszy, zdecydują 11 sierpnia wyborcy. Ja mogę powiedzieć tylko, że wielu z nich zwróciło się do mnie już dawno, zaraz po informacji na temat przedterminowych wyborów z apelem, bym zgodziła się kandydować. Odwiedziłam w minionych tygodniach większość miejscowości naszej gminy, spotkałam się z setkami mieszkańców. I to oni stworzyli mój program wyborczy, ja go tylko usystematyzowałam i uporządkowałam. Czyli głosując za moją kandydaturą, głosujemy za rozwiązaniem problemów, które trapią mieszkańców.


Foto
Piotr Gajcy

Piotr Gajcy
Lat 41. Przedsiębiorca i sołtys wsi Przykory. Wykształcenie średnie. Członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Fundusze unijne: Jeśli chodzi o fundusze unijne, w miarę możliwości należy je wykorzystać w maksymalny sposób na rzecz rozwoju gminy. Na to pytanie odpowiem na swoim przykładzie Ja, jako osoba przedsiębiorcza prowadzę od kilku lat sklep spożywczo-przemysłowy oraz działalność usługowo-budowlaną. Pamiętajmy tylko, że samemu prowadzić działalność gospodarczą i korzystać z funduszy unijnych jest o wiele trudniej. Gmina, składa wniosek, czy to do Urzędu Marszałkowskiego czy do właściwego ministerstwa, systematycznie otrzymuje subwencje i dotacje ze skarbu państwa, zarówno na bieżącą działalność jak i może również zabezpieczyć środki np. z podatków czy opłat, na wkład własny do projektu, który zamierza realizować. Z założenia, aby skorzystać z funduszy unijnych, należy posiadać wkład własny, poprawnie wypełniony wniosek, podpisujemy umowę na realizację, a następnie otrzymujemy zwrot, na ogół jest to 50 proc. środków kwalifikowanych. Tylko zauważmy, że gmina otrzymuje na ten cel środki budżetu państwa, a przedsiębiorcy muszą sami wypracować, zarówno wynagrodzenie dla siebie, pracowników jak i na wkład własny. Wówczas mają zabezpieczone wypracowane środki własne albo zaciągają kredyty. Jako wójt sprawdzę każdy grosz, który będzie zarówno pozyskany w formie lokalnych podatków i opłat, w miarę możliwości zamierzam również pozyskiwać kolejne środki na rozwój naszej gminy. Mam zamiar kontynuować i realizować politykę rozpoczętą przez poprzedniego wójta Adama Ołdaka, który podczas swojej kadencji zrealizował wiele inwestycji przy pomocy środków unijnych. Należy zauważyć, że gmina Zabrodzie jest gminą liczącą około 6 tysięcy mieszkańców, a więc mieści się w przedziale gmin do 20 000. Miejmy świadomość, że właśnie na takie gminy ustawodawca przewidział największe możliwości do pozyskiwania funduszy przez ich gospodarzy. Dlatego dziś mamy np. bezpłatne przedszkola w naszej gminie.
Jako wójt, między innymi zamierzam przywrócić tzw. fundusz sołecki, który został zlikwidowany. Za pomocą funduszu sołeckiego sprawnie i realnie można rozwiązać dużo ważnych spraw dla poszczególnych wsi. Jeśli poszczególne sołectwo otrzymywało kwotę około 8 000 zł z gminy rocznie w ramach funduszu sołeckiego, to jestem pewien, że każdy sołtys w swojej miejscowości za taką kwotę spokojnie wybudowałby np. kilkaset metrów chodnika. Częściowo można by było wykorzystać te fundusze na odnowienie świetlicy, czy remizy strażackiej, a wiele prac można wykonać społecznie.
Jako prezes spółek wodnych doskonale wiem, jak ciężko jest rolnikom wygospodarować pieniądze na drożność rowów oraz urządzeń melioracyjnych. Niedrożność rowów powoduje podtopienia lokalne łąk, pastwisk, częściowo też pól, co w konsekwencji powoduje sytuację, w której rolnicy po pierwsze nie mogą zebrać plonów, a po drugie są zmuszani do zgłaszania tego problemu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Fakt ten powoduje, że po kilkakrotnym powtórzeniu się takiej sytuacji, nie będą mogli otrzymywać dopłat bezpośrednich. Zarządziłbym przegląd rowów oraz przepustów przynajmniej dwa razy w roku, na wiosnę oraz na jesieni i jednocześnie wygospodarował fundusze z budżetu gminnego na ten cel.
Byłbym inicjatorem wniosku do rady gminy o obniżenie opłat za śmieci. Uważam, że kwota uchwalona przez radnych gminnych jest stanowczo za wysoka.

Oświata: Wiadomym jest, że gminy otrzymują tzw. subwencję oświatową z budżetu państwa na ucznia, a więc im więcej dzieci, tym lepiej. Zachodzi pytanie dlaczego wchodzimy w ten okres niżu demograficznego? Odpowiedź się sama nasuwa – bo młodzi ludzie nie mają pracy, więc nie zakładają rodzin, nie zakładają rodzin, więc nie ma dzieci, w konsekwencji trzeba likwidować przedszkola i szkoły. Pamiętajmy, że jeszcze kilka lat temu mieliśmy w Zabrodziu oddział szkoły zawodowej, dziś nie ma po niej śladu. Ja, jako kandydat na wójta chcę to zmienić. Z całym szacunkiem do poprzednich władz, ale proszę mi powiedzieć, ile powstało nowych miejsc pracy przez ostatnią kadencję na terenie gminy Zabrodzie? Owszem, wybudowano kilkaset metrów chodnika, dróg czy inne inwestycje, ale to jest cały łańcuch. Gmina Zabrodzie potrzebuje takich inwestycji, które stworzą nowe miejsca pracy dla młodych ludzi, żeby nie musieli nigdzie wyjeżdżać, aby godnie i spokojnie żyć. Mamy tereny przy trasie warszawskiej i jako wójt będę zabiegał, aby powstało tu centrum handlowe, które da miejsca pracy.

Biznes: Odpowiadając na to pytanie powiem nieskromnie, że my jako Sojusz Lewicy Demokratycznej mamy potencjalnego inwestora, który chce wybudować biogazownię na terenie naszej gminy. Biogazownia przetwarzałaby biomasę w postaci sianokiszonek, siana, słomy, obornika skupowaną od miejscowych rolników na biogaz, a następnie na energię elektryczną i ciepło, która jest wpuszczana do sieci energetycznej. Taka biogazownia jest w stanie wyprodukować energię na potrzeby gminy tak niewielkiej jak nasza. Potrzebny jest teren pod taką inwestycję, około 3 ha. Taka biogazownia, po pierwsze daje stabilne ceny skupowanej od rolników biomasy, a docelowo również miejsca pracy.
Mamy też inwestora, który chce wybudować centrum handlowe na terenie gminy przy trasie warszawskiej. I tu inwestycja by była zdecydowanie większa. Wybudowanie centrum handlowego przyczyniłoby się przede wszystkim do faktu, że bezrobotni z terenu naszej gminy, przede wszystkim znaleźliby miejsca pracy, jak również nie mieliby powodu do emigracji za granicę. Stworzenie miejsc pracy na miejscu rozwiązałoby problem dojazdów naszych mieszkańców do pracy do Warszawy, a przy tym zwiększyłoby budżet gminny w postaci podatków. Młodzież miałaby większe możliwości znalezienia pracy na miejscu. Jako wójt będę do dyspozycji 24 h na dobę dla lokalnej społeczności, pozostaję również otwarty na sugestie i pomysły mieszkańców.

Dlaczego ja: Obecnie jako sołtys doskonale znam potrzeby lokalnej społeczności, które powinny być natychmiast rozwiązane, aby sprawnie i efektywnie zarządzać gminą. Samodzielnie prowadzę działalność gospodarczą i doskonale wiem, jak umiejętnie i skutecznie trzeba pozyskiwać fundusze i jak gospodarnie je inwestować.

Foto
Agnieszka Sosnowska

Agnieszka Sosnowska
Magister administracji, absolwentka Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce i Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. Jest absolwentką studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku rozwój regionalny i polityka regionalna. Od 1990 r. związana z pracą w samorządzie. Od 6 lat jest sekretarzem gminy Zabrodzie. Bezpartyjna.

Fundusze unijne: Staraniem naszym ostatnich kilku lat sprawowania władzy samorządowej w Zabrodziu jest aktywność i skuteczność w pozyskiwaniu pozabudżetowych pieniędzy. Bez nich trudno byłoby inwestować. Zabrodzie jest liderem w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy i tę politykę i zamierzenia będę nadal skutecznie realizować, mam w tym zakresie znakomite doświadczenia i wiedzę. Co do przyszłorocznych planów: już są bardzo konkretne. Przed kilkoma dniami złożyliśmy wniosek w ramach LGD na zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół szkoły w Adelinie w tym budowę parkingów, ogrodzenia, oświetlenia (na potrzeby przedszkola i szkoły) – wartość tego projektu to około 200 tysięcy złotych. Gotowa do realizacji w przyszłym roku jest budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zabrodziu – umowę na dofinansowanie już podpisaliśmy. Do końca roku będą też realizowane projekty, w ramach których działają bezpłatne przedszkola w Adelinie i Kicinach. 1 lipca rozpoczęliśmy realizację nowego projektu z POKL „Wiedza zbuduje Twój sukces” – to szkolenia dla kadr oświaty. Projekt będzie trwał rok. Otrzymaliśmy także środki z rezerwy oświatowej na remont rynien na budynkach w Dębinkach i Kicinach. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych mamy złożony wniosek na modernizację drogi gminnej Niegów – ul. Polna w kierunku Wysych. Wniosek jest na liście rezerwowej. Aplikujemy tak naprawdę wszędzie tam, gdzie jest jakakolwiek szansa pozyskania pozabudżetowych pieniędzy. Jestem specjalistą w zakresie koordynacji unijnych projektów, byłam liderem realizacji wielu z nich, profesjonalnie zajmuję się pozyskiwaniem unijnych funduszy i mam szerokie kwalifikacje w tym zakresie.

Oświata: Problemy związane z funkcjonowaniem oświaty gminnej to moja codzienna praca. Od lat borykamy się z problemami niewystarczających subwencji, koniecznością dokładania coraz większych pieniędzy z budżetu gminy do funkcjonowania szkół. Mimo tych trudności radzimy sobie i udaje się nam jeszcze, dzięki pozyskanym pieniądzom, inwestować w bazę oświatową, szkolić kadry nauczycielskie i podnosić jakość kształcenia, oferujemy uczniom w niemal wszystkich szkołach bogatą propozycję zajęć pozalekcyjnych, doposażamy szkoły w sprzęt. Można narzekać albo działać – i ja działam, szukając pieniędzy na oświatę i szkoły wszędzie, gdzie tylko jest szansa ich pozyskania. I tę politykę będę kontynuować. Uważam, że nasz system funkcjonowania oświaty jest właściwy i w tym modelu powinien nadal działać. Będę natomiast dokładać wszelkich starań, by szkoły wspierać pieniędzmi z unijnych projektów. Jestem przygotowana na to, że idą coraz trudniejsze czasy dla działania oświaty samorządowej i jestem gotowa na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy.

Biznes: Każdy doświadczony samorządowiec wie, że pozyskiwanie inwestorów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, to bardzo skomplikowana kwestia. To, co mogą robić samorządy – i co ja, jako wójt z pewnością będę czynić – to stwarzanie inwestorom przyjaznych warunków do inwestowania, bezpieczeństwa, zapewnienia odpowiedniej infrastruktury technicznej. Będę stwarzać te przyjazne warunki inwestowania poprzez elastyczną politykę planowania przestrzennego, racjonalną politykę podatkową, otwarty na inwestora urząd. Chcę promować gminę Zabrodzie jako atrakcyjną inwestycyjnie. W tym celu opracowywane jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, które jest w fazie uzgodnień. Będę też zachęcać do przedsiębiorczości mieszkańców gminy – to oni wszak są właścicielami tego, co najcenniejsze, czyli terenów inwestycyjnych. Będziemy promować również osiedlanie się w Zabrodziu – co ze względu na bliskość Warszawy jest atrakcyjnym pomysłem. Wykorzystamy wszelkie profity wynikające z bliskości stolicy i zlokalizowania przy ważnych szlakach komunikacyjnych. Zabrodzie jest otwarte na świat, ludzi, inwestorów.

Dlaczego ja: Uważam, że jestem jedynym kandydatem niezależnym partyjnie, posiadam największe ze wszystkich kandydatów doświadczenie samorządowe, co zapewni gminie Zabrodzie rozwój i dobrą, stabilną przyszłość. Posiadam odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Myślę, że sprawdziłam się już jako gospodarz gminy. Potrafię, co już udowodniłam, współpracować zarówno z radnymi swojej gminy, jak też z innymi samorządami. Jestem kompetentnym członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia. Aktywnie działam w Lokalnej Grupie Działania Równiny Wołomińskiej. Będę ciężko pracować, by być dobrym wójtem Zabrodzia, dbającym o interesy gminy i godnie ją reprezentującym. Nie zawiodę zaufania mieszkańców, jeśli mnie nim obdarzą. Zresztą w moim wypadku mieszkańcy nie kupują kota w worku – znają mnie, moją pracę, moje doświadczenie. Wiedzą, że nie składam obietnic bez pokrycia i jeśli coś obiecuję, dotrzymuję słowa.

Foto
Tadeusz Michalik

Tadeusz Michalik
Fundusze unijne: Bardzo dobre pytanie. Na pewno Pani wie, że Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2013, a prognoza finansowa gminy i wieloletni plan inwestycyjny został uchwalony i obejmuje okres programowania do 2014 roku. To znaczy, że wszelkie zamierzenia co do pozyskiwania środków zewnętrznych są zapisane i będą realizowane. Jeżeli pojawia się nowe szanse pozyskiwania środków zewnętrznych, a budżet gminy na to pozwoli - wykorzystam to na pewno.

Oświata: Polityka oświatowa prowadzona w gminie Zabrodzie bardzo niepopularna, ale konieczna uwzględniła pojawienie się niżu demograficznego. Dokonano zmian w oświacie i uważam, że innych nie należy dokonywać. Należy przygotować kadry oświaty do zmian jakie nastąpią po 2015roku. Na oświacie nie można oszczędzać, bo jest to najlepsza inwestycja – inwestycja w ludzi.

Biznes: Spowoduję opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy, który określi kierunki rozwoju i inwestowania w gminie.

Dlaczego ja: Mieszkam Wśród Was – Mieszkańców Gminy Zabrodzie. Tu się urodziłem, wychowałem i wiem jakimi problemami żyją mieszkańcy gminy. Sam niejednokrotnie się z nimi stykałem. Pomagałem je rozwiązać innym – jako urzędnik i samorządowiec, nie jest to dla mnie nowym wyzwaniem. Będąc Wójtem będę miał większe możliwości wpływania na rozwiązywanie problemów i podniesienie jakości życia mieszkańców gminy.
Zebrała A.B.

Komentarze

Dodane przez Zabrodzie, w dniu 31.07.2013 r., godz. 23.15
Dobrze, że dojdzie do wyborów. W czasie kampanii warto dowiedzieć się co oferują inni. Konkrety. Stare przysłowie mówi, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.
Dodane przez Marek, w dniu 01.08.2013 r., godz. 11.24
Proponuje żeby Pan Michalik dał sobie spokój z tym kandydowaniem,
Co obiecują kandydaci?
Dodane przez ..., w dniu 01.08.2013 r., godz. 12.21
Pani Agnieszko Sosnowska trzymam kciuki
Dodane przez O.N.A., w dniu 01.08.2013 r., godz. 12.23
Odniosę się tylko do słów B. Bodia, że "zwycięskiej drużyny się nie zmienia". W tym wypadku nie chodzi o drużynę bo ta pozostaje w starym składzie. Mianuje się za to trenera...
Dodane przez noby, w dniu 01.08.2013 r., godz. 15.17
B.Bodio to sam zwiał z partii jak szczur z tonącego okrętu, to niech się nie mądrzy...
Bądź tu mądry...
Dodane przez Waldek, w dniu 01.08.2013 r., godz. 15.42
Tadeusz Michalik ...Uważam, że jestem jedynym kandydatem niezależnym partyjnie, posiadam największe ze wszystkich kandydatów doświadczenie samorządowe, co zapewni gminie Zabrodzie rozwój i dobrą, stabilną przyszłość... Agnieszka Sosnowska ...Uważam, że jestem jedynym kandydatem niezależnym partyjnie, posiadam największe ze wszystkich kandydatów doświadczenie samorządowe, co zapewni gminie Zabrodzie rozwój i dobrą, stabilną przyszłość...
Dodane przez Golem, w dniu 01.08.2013 r., godz. 18.01
Sonowska i Michalik, jesteście JEDYNYMI!!! :)
Gospodarz gminy
Dodane przez Jaś, w dniu 01.08.2013 r., godz. 22.36
Panie Michalik - jest Pan wzorem Urzędu Gminy w Zabrodziu; lecz Wójtem będzie Pan NAJLEPSZYM... Trzymam kciuki - Powodzenia!!!
Michalik na Wójta
Dodane przez Marek, w dniu 01.08.2013 r., godz. 23.03
Z twoim doświadczeniem i wiedzą bendziesz dobrym wójtem. Mieszkańcy gminy cię znają i dobrze o tym wiedzą .
Przeczytajcie dokłanie wypowiedzi
Dodane przez jolcia, w dniu 02.08.2013 r., godz. 09.04
Przeczytałam te odpowiedzi i oceniam tak: 1. Bartosiewicz - 3+ 2. Gajcy - 1 3. Sosnowska - 5 Michalik - 2 W skali 5 stopniowej.
Dodane przez Zdzich, w dniu 02.08.2013 r., godz. 12.06
Nawet jak Pani Sosnowska nie wygra wyborów, to pozostając na swoim stanowisku, dalej będzie mogła działać na rzecz gminy.
Dodane przez knom, w dniu 02.08.2013 r., godz. 15.35
Te wypowiedzi, to gotowce na każde wybory.
Dodane przez popieram knoma., w dniu 02.08.2013 r., godz. 22.00
Współczuję mieszkańcom Zabrodzia tych wyborów. A jeszcze jak tacy wirtuozi jak Nowosielski pomagają aby ugrać coś dla przyszłych wyborów samorządowych do powiatu. Szkoda, że nie doszło do skutku referendum o odwołanie Nowosielskiego to siedziałby cicho a my mielibyśmy niezłą zabawę.
Dodane przez Jan4P, w dniu 02.08.2013 r., godz. 23.57
Tak, wszystko to wygląda jak mała próba sił przed przyszłorocznymi wyborami. Mobilizacja jest widoczna gołym okiem, od lewa do prawa.
Dodane przez Wlad, w dniu 03.08.2013 r., godz. 11.33
Przyszłoroczne wybory odbędą się na nowych zasadach JOW. Przestaną mieć miejsce patologiczne sytuacje związane z konstruowaniem list i kolejności.
Dodane przez Jacek, w dniu 03.08.2013 r., godz. 13.43
Wójt z korzeniami w PRLu Michalik i sekretarz ery nowożytnej Sosnowska wspólnie mogliby wiele dokonać.
PiS tak fałsz NIE!
Dodane przez Luna, w dniu 04.08.2013 r., godz. 09.40
Kandydatka PiS na wójta Zabrobie, będzie taką samą marionetką pana Waldka z Tłuszcza, co i Warpas w Wyszkowie. Pan Waldek pewnie wynajmie sobie w Zabrodziu kawalerkę, żeby być bliżej ucha pani Ewy... Jak Wyszków wyszedł na Warpasie? Zgadnijcie (to pan od "reformoiwania" oświaty).
Dodane przez $$$, w dniu 04.08.2013 r., godz. 22.20
Z Samoobrony do PiS? Myślałem, że bliżej jej było do PSL...
na temat bezpartyjnych
Dodane przez Mirek, w dniu 04.08.2013 r., godz. 22.34
Michalik bezpartyjny, ahahahaha a to, że jest członkiem PSL to raptem amnezji dostał, Sosnowska popierana przez Wspólnotę Samorządową a to powszechnie wiadomo, ze to PO przybrało piórka na potrzeby małych miast i wsi... Ludzie patrzcie na oczy!!
działkowiczka z meldunkiem
Dodane przez iza, w dniu 05.08.2013 r., godz. 11.45
Przeciez Pani Ewa rozpowiada wszedzie ze urzad zle pracuje i wszystkich zwolni zeby z PiSu pozatrudniac- jakas umowa musi byc przeciez z pisem...-zalosne! urzad za wszystkich wojtow dobrze pracowal! tak dac soba pomiatac. z samoobrony do PiS. a spotkania z mieszkancami zacheca poslami??? i koga tym samym promuje? czy to kandydatka sama siebie nie powinna promowac i sama mowic o swoich planach, slyszalam o spotkaniu w zabrodziu- 50 min mowil posel a 10 min sama zainteresowana- nie powinno byc odwrotnie???? zastanawiam sie czy w ogole bede glosowac- kabaret jakich malo!
Dodane przez Królowa Bona, w dniu 05.08.2013 r., godz. 11.50
Ludzie przejrzałam na oczy! Bartosiewiczówna jak Warpas czeka na okazję. Albo się załapie do żłoba, albo i nie. Poza tym wypadła z polityki, szkoda czasu na przyuczki.
Dodane przez Jan4P, w dniu 05.08.2013 r., godz. 17.59
Dla niej Pan Sobczak szykuje inne miejsce. Teraz liczy na dobrą kampanię żeby za rok mieć pewnego członka do Rady Powiatu.
Dodane przez knom, w dniu 05.08.2013 r., godz. 19.11
Marzy się "Węgielkowi" stołeczek starosty.
Dodane przez Sam, w dniu 05.08.2013 r., godz. 19.41
A kogo wyciągnie z kapelusza na burmistrza Wyszkowa, panią Ewę czy Warpasa?
Rok to szmat czasu.
Dodane przez krzyżyk, w dniu 05.08.2013 r., godz. 20.31
Znając Nowosielskiego to on podkupi Bartosiewiczową do powiatu. Co do kandydata na burmistrza to prawica ma kandydata. Marek Głowacki.
a gdzie debata???
Dodane przez AD, w dniu 05.08.2013 r., godz. 23.07
Bartosiewicz-Piskorska zaprosiła pozostałych kandydatów do debaty w obecności wyborców. Wszyscy kandydaci odpowiedzieliby na pytania wyborców i te całe wybory miały by sens. Reakcji pozostałych - zero. Ludzie, opamiętajcie się i nie głosujcie na bałwanów, którzy nawet nie mają śmiałości się z Wami spotkać! Banda buców!!!
Dodane przez Wlad, w dniu 06.08.2013 r., godz. 13.15
Prawica ma kandydata, ale PiS będzie chciał mieć swojego.
Dodane przez widz, w dniu 06.08.2013 r., godz. 14.04
Mi ta pani (Bartosiewicz) przypomina trochę minister J. Muchę. Ładna i to wszystko.
Dodane przez Grześ, w dniu 06.08.2013 r., godz. 18.39
Nie dajcie się nabrać na Bartosiewicz, Ona jak Nowosielski wyskoczy z kapelusza i tak jak my będziecie się musieli 10 lat męczyć.
apropos
Dodane przez wyszkowianin, w dniu 06.08.2013 r., godz. 22.32
Nowosielskiego przez te 10 lat wybierali mieszkańcy Wyszkowa, zaznaczę , że ostatnie wybory wygrał w pierwszej turze...a do referendum nawet nie udało się zebrać połowy głosów...
Public relations
Dodane przez LEM, w dniu 06.08.2013 r., godz. 22.41
Panie Tadeuszu "błyszczącego" Bociana do prowadzenia kampanii Pan bierze? Naprawdę? Ten człowiek nie potrafi nawet drogi wyremontować mając cały sztab ludzi i całą kasę powiatu. Z tego co sobie przypominam jak ostatnio wziął się za budowanie dróg w waszej gminie to droga nie trafiała w most. To z nim będzie Pan te drogi remontował? Gratuluję pomysłu. Do tego jeszcze w czterech sloganach promujących Pana jest słowo "problem"? Wychodzi na to, że ma Pan same problemy. Ze sobą, z gminą i z wyborami. I jeszcze jeden, podoba mi się najbardziej. "Dlaczego mnie wybierasz? Mieszkam i pracuję wśród was". To dopiero powód :)
Dodane przez Zołza, w dniu 06.08.2013 r., godz. 22.58
Sama na niego głosowałam. Teraz jestem przeciw, a referendum było skutecznym ostrzeżeniem. Na wymagane 3000 osób, zabrakło jedynie 300.
Pazerna szałajda, cieniasy
Dodane przez ken, w dniu 07.08.2013 r., godz. 10.07
Nie wiem na kogo zagłosuję, ale wiem na kogo nie zagłosuję. Na Nowosielskiego, Warpasa i Mroza.
Do ken i innych
Dodane przez Adela, w dniu 07.08.2013 r., godz. 10.49
Ci wymienieni akurat w Zabrodziu nie startują. A pani Ewa Bartosiewicz niech pozostanie na swoich rządowych posadach, może coś stamtąd uda jej się coś załatwić dla Zabrodzia. Jak zostanie wójtem, to Sobczak będzie "sekretarzem" albo "społecznym doradcą", i spodziewajcie się desantu kandydatów na członków wszelkich rad i komisji z Wyszkowa i Lucynowa.
Dodane przez O.N.A., w dniu 07.08.2013 r., godz. 13.25
Nie ufam ludziom, którzy swoją gminą interesują się tylko wtedy kiedy mają dostęp do koryta. Kiedy stracą nie widać ich wcale przez całą kadencję? Pani Ewa przypomina Warpasa z Wyszkowa. Kiedy po jednej kadencji wypadł z obiegu słuch o nim zaginął.
Dodane przez Zen, w dniu 07.08.2013 r., godz. 15.39
Bo to są ludzie od wszystkiego. Rada nadzorcza - wchodzi, komisja rewizyjna - wchodzi, stanowisko vice - wchodzi. Oni się zajmą wszystkim. kultura - wchodzi, promocja i turystyka - wchodzi, oświata - wchodzi, inwestycje - wchodzi... czy się stoi, czy się leży dietka, pensja się należy.
Dodane przez kicinianka, w dniu 07.08.2013 r., godz. 15.54
Faworytów jest dwoje. Sosnowska i Michalik. Reszta to szkoda zachodu.
Dodane przez Kong, w dniu 07.08.2013 r., godz. 16.26
Ludzie, niech wam wyszkowskie partyjniaki (Nowos, Sobczak), nie moncą w głowach.
ewa
Dodane przez Anonim, w dniu 07.08.2013 r., godz. 23.47
ja głosuię na wykształconą ewę bartosiewicz----
Dodane przez Anonim, w dniu 07.08.2013 r., godz. 23.54
michalik kompromitacja nic nie zrobiłeś kto cię tama trzyma w tei gminie lepiei orz glebę
Dodane przez Iza, w dniu 08.08.2013 r., godz. 13.39
Uważam, że pani Ewa powinna zacząć od stołka radnej. Nie przekonują mnie jej wykształcenie i talenty. POdobnie było z Nowosielskim w Wyszkowie, pamiętacie? Prawnik on, i pracował w kancelarii w Niemczech...
Programy wyborcze a rzeczywistość
Dodane przez Przyjaciel, w dniu 08.08.2013 r., godz. 19.15
Z zainteresowaniem śledzę od początku kampanię wyborcza w naszej Gminie. Absolutnie rozczarowany jestem postawą tych osób, które wykorzystując swoje możliwości, stanowiska i inne umocowania z uporem lansowały kandydaturę jednego z pracowników Urzędu Gminy zaraz po wygaśnięciu mandatu Wójta i jeszcze przed zgłoszeniem innych kandydatów. Dziwne jest, że propagowany był bez napiętnowania kandydat, który w związku z bliskimi kontaktami z Radą Gminy miał zostać Wójtem z pominięciem głosów Wyborców. Jeszcze dziwniejsze jest to, że za pozytywny został uznany proponowany pierwotnie program kontynuacji, zakończenia i rozliczenia działań zaplanowanych na bieżącą kadencję tj. oczywiste wstrzymanie rozwoju Gminy. Najważniejszym z argumentów za wyborem kandydata miała być lista znajomych z poparciem zamiast realnych propozycji i merytorycznych ich uzasadnień. Dopiero programy innych zgłoszonych kandydatów i pytania pomocnicze z gazet doprowadziły do częściowej zmiany planów i przygotowania programu. Strach pomyśleć co by było gdyby nie pojawiły się wybory, konkurencja i pytania pomocnicze. Mieli byśmy bezmyślne zacofanie przez kolejne lata i stracony rok. Czy jednak, takiemu wymuszonemu programowi można wierzyć? Wygląda na to, że chodzi tylko o stanowisko i zachowanie istniejącego układu przynajmniej do końca kadencji. Na to niestety, my mieszkańcy nie mamy czasu. Zdumiewające jest to, jak Urzędnik, który z braku innej zaufanej osoby, został z konieczności, na dwa miesiące upoważniony przez Wójta do podpisywania dokumentów, łatwo i bezkarnie przypisuje sobie osiągnięcia całego zespołu pracowników. Publiczne, nieuzasadnione rozgłaszanie poparcia dla kandydata w imieniu byłego Wójta, to już ogromna i niewybaczalna przesada. Jeśli ktoś jest komuś coś winien, to praca w zaciszu gabinetu, bez rozgłosu i poklasku stoi otworem. Na razie nikt z kandydatów w swoim programie nie planuje wstrzymania prowadzenia rozliczeń . Umiejętność rozliczenia i administrowania Gminą , to stanowczo za mało do pełnienia funkcji Wójta. Trzeba olbrzymiej kreatywności i wyobraźni, żeby nadrobić ostatnie 7 lat. Okazuje się, że do dzisiaj nie ma konkretnego szczegółowego planu rozwoju. Nie są wytyczone realne kierunki działania. Nie określono w wystarczającym zakresie priorytetów. Nawet realizowane Inwestycje, najczęściej w postaci chodników, kierowane są przypadkowo przy niewystarczającej konsultacji potrzeb z mieszkańcami. Ktoś taki stan rzeczy może nazwać porządkiem ale ja nazwę to chaosem i bałaganem, które są wynikiem dotychczasowego sielskiego spokoju i niewystarczającego planowania. Skąd weźmiemy środki na inwestycje w kolejnej kadencji, jeśli w obszarze gdzie można je pozyskać z podatków (przy trasie szybkiego ruchu pomiędzy Niegowem a Dąbrówką ) do dzisiaj zamiast budowy obiektów przemysłowych rośnie kukurydza? Za co chcemy w takim razie budować infrastrukturę przez kolejne cztery lata? Oczywiście można przespać kolejny rok do wyborów i następne lata. Można czerpać programy od innych kandydatów, nawet jednak podpatrywanie i wykorzystywanie tych programów nie zastąpi koniecznej kreatywności i planowego, konsekwentnego działania rozwojowego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zabrodzie, które powinno wskazać przeznaczenie obszaru przy trasie, jest w fazie uzgodnień już od siedmiu lat. Dziś, kiedy druki do uzyskania środków z Unii Europejskiej potrafi wypełnić już prawie każdy, największym problemem jest zaplanowanie najważniejszych inwestycji i pozyskanie wkładu własnego do ich realizacji. Teraz zanim pieniądze z podatków do nas trafią, podczas gdy większość Inwestorów zainteresowanych lokalizacją swoich przedsięwzięć przy trasie zdecydowała się na przygotowaną do ich przyjęcia Dąbrówkę, przyjdzie nam długo czekać. Czy przypadkiem nie została zaprzepaszczona szansa na rozwój Gminy w kolejnych czterech latach? W podobnej Dąbrówce, w ostatnim czasie dzięki sąsiedztwu trasy wybudowano wiele zakładów ze stałymi miejscami pracy , które są lub będą za chwilę źródłem dochodów tej gminy i jej mieszkańców. Z tych dochodów można będzie rozwijać infrastrukturę (uzyskać wkład własny do projektów Unijnych) i pokrywać koszty bieżących potrzeb. U nas w tym samym okresie były organizowane tymczasowe szkolenia i tymczasowe przedszkola, których działalność nieuchronnie zgodnie z planem zakończy się w przyszłym roku. Niestety choć takie działanie może wydawać się pomocne, to nie doprowadzi do stałego rozwiązania problemu braku miejsc w przedszkolach, zwiększenia środków na szkolnictwo, powstania nowych miejsc pracy i nowych przedsięwzięć przynoszących dochód. Czy w związku z tym nie czas już skończyć z tymczasowością i szumnymi przedwyborczymi inwestycjami? Zdaje się , że dłużej w dotychczasowy sposób działać się nie da. Wybierzmy więc rozważnie, aby tym razem rozwój był jak najszybszy i we właściwym kierunku.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl