Menu górne

Dziś jest 17 sierpnia 2022 r., imieniny Anity, JackaBędzie zmiana w komisji

(Zam: 17.07.2013 r., godz. 10.30)

Wójt szykuję zmianę w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prawdopodobnie pojawi się nowa osoba w tym czteroosobowym gremium.

W skład komisji wchodzą: przewodnicząca Bożena Koch, Grzegorz Jasiński, Iwona Krawczyk oraz Witold Zdunek. Ten ostatni to były dyrektor szkoły w Rząśniku, który jak przyznaje wójt, nie mieszka już w gminie.
Na fakt, że w komisji pracuje osoba niezwiązana już z gminą zwróciła uwagę na lipcowej sesji radna Renata Rębała. Wójt Paweł Kołodziejski przyznał, że nosi się z zamiarem powołania nowego członka komisji.
- Prowadzę rozmowy, chcę, żeby była to osoba zaufania społecznego i wyrazi zgodę na członkostwo – poinformował. – Witold Zdunek sprawdza się jako członek komisji, ale jeśli pojawiają się takie głosy (wypowiedź R. Rębały – przyp. red.) to taka zmiana nastąpi.
Wójt nie zamierza jednak podejmować decyzji pochopnie.
- Członkowie komisji mają pewne doświadczenie, a zmiany rewolucyjne nie zawsze wychodzą na dobre – podkreślił.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się corocznym opracowywaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i składa roczne sprawozdanie z jego wykonania. Poza tym, ma obowiązek motywować uzależnionych do leczenia, kompletować dokumenty o przymusowe leczenie, występuje z wnioskami o przeprowadzenie wywiadów w sprawach osób uzależnionych i współuzależnionych. Współpracuje z sądem w Wyszkowie i kuratorami sądowymi w sprawach realizacji postanowień sądu o podjęciu i kontynuowaniu leczenia odwykowego. Opiniuje też wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kontroluje podmioty je sprzedające oraz informuje o zasadach je obowiązujących.
Każdy członek komisji za uczestnictwo w jej posiedzeniu dostaje 210 zł wynagrodzenia brutto.
W tym roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki radni przeznaczyli 72 000 zł, w tym na wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach zarezerwowali 10 000 zł, działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 8 000 zł, koszty wydania opinii przez biegłych sądowych – 3 000 zł, programy i warsztaty terapeutyczne – 8 000 zł, organizację wypoczynku letniego w formie warsztatów profilaktycznych – 22 000 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6 000 zł, szkolenia osób realizujących i współrealizujących program – 3 000 zł, doposażenie szkół i bibliotek w sprzęt, artykuły piśmienne materiały, które służą do działań profilaktycznych – 10 000 zł, dofinansowanie terapii dla osób zgłaszających się o pomoc (wszywki, tabletki, koszty dojazdu) – 2 000 zł.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl