Menu górne

Dziś jest 13 sierpnia 2022 r., imieniny Diany, HelenyNauczyciele do zwolnienia

(Zam: 17.07.2013 r., godz. 10.30)

Z danych zebranych przez Polską Agencję Prasową wynika, że w województwie mazowieckim straci pracę około 1 000 nauczycieli. W powiecie wyszkowskim, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Starostwo planuje się redukcję 3 etatów.

W Zespole Szkól w Zabrodziu wypowiedzenie ma otrzymać jedna osoba zatrudniona na pół etatu, a w wyszkowskim Centrum Kształcenia Praktycznego dwie osoby pracujące w pełnym wymiarze godzin. Nie jest jednak powiedziane, że do zwolnień na pewno dojdzie. Sytuacja będzie jasna pod koniec sierpnia, kiedy zostanie zakończona rekrutacja do szkół.
- Jeśli z rekrutacją pójdzie wszystko jak należy, to w Zespole Szkół w Zabrodziu przewiduje się godziny pracy dla tej nauczycielki. To nie jest tak, że dyrektor szkoły zupełnie o niej nie myśli – mówi wicestarosta Teresa Trzaska.
W Centrum Kształcenia Praktycznego wypowiedzenia otrzymały nauczycielki gastronomii. Znalazły się w trudnej sytuacji, ponieważ obie były zatrudnione na cały etat. Jednak wiek i staż daje im już możliwość przejścia na emeryturę. Jeśli okaże się, że dyrektor CKP-u zrekrutuje chętne osoby dorosłe na kursy kwalifikacyjne w zawodzie gastronom, wówczas nauczycielki będą mogły jeszcze pracować.
- Nie zamykamy całkowicie furtki dla tych osób. Rozmawialiśmy z dyrektorami i ustaliliśmy, by jeśli to możliwe, przewidywali dalsze zatrudnianie tych osób, nawet w mniejszym wymiarze godzin – kończy T. Trzaska. – Dodatkowych zwolnień na razie nie przewidujemy. Czekamy na wyniki rekrutacji.
A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl