Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaPoseł Bodio w kole

(Zam: 03.07.2013 r., godz. 10.30)

„Inicjatywa Dialogu” – tak nazywa się koło poselskie, które w ubiegłym tygodniu założyło troje posłów niezrzeszonych, byłych członków klubu Ruchu Palikota: Bartłomiej Bodio, Halina Szymiec-Raczyńska i Artur Bramora. Zapowiadają poparcie wszystkich projektów, bez względu na to czyjego autorstwa, które mają na celu m.in. ograniczenie bezrobocia, czy też wsparcie rozwoju gospodarczego.

- Poseł działający w pojedynkę jest zawsze słabszy. Kiedy stworzy się koło, to każdej w współpracy, którą mielibyśmy nawiązać z poszczególnymi organizacjami, nasza pozycja negocjacyjna wzrasta – komentuje poseł z naszego okręgu wyborczego Bartłomiej Bodio. – To, co możemy osiągnąć dla naszych celów politycznych, projektów, naszych regionów nagle staje się bardziej realne – uważa.
Poseł w kwietniu tego roku odszedł z klubu Ruch Palikota (z list tej partii dostał się do parlamentu). Artur Bramora opuścił klub na początku czerwca, a Halina Szymiec-Raczyńska – w czerwcu. Do tej pory byli posłami niezrzeszonymi. Trzech posłów to minimalna liczba, która może utworzyć koło (do powołania klubu potrzeba co najmniej piętnastu członków).
„Inicjatywa Dialogu” jest pierwszym kołem, który powstał w tej kadencji Sejmu.
B. Bodio liczy na to, że będzie ono pełniło rolę przysłowiowego języczka u wagi.
- Kluczowym czynnikiem jest tu obliczenie siły parlamentarnej, zwrócenie uwagi na różnicę głosów między koalicją a opozycją, ile głosów brakuje. Wystarczy spojrzeć na rozkład sił w parlamencie, w którym jest tylko jedno koło, i jaką moc może mieć kilka głosów. Powstanie takiej organizacji jak nasza umożliwia różne ruchy na scenie politycznej – uważa. – Sprawy ideologiczne zostawiamy zupełnie na boku, naszym głównym celem jest gospodarka i nowe miejsca pracy.
Nowe koło ma swoją stronę internetową www.inicjatywadialogu.org.
J.P.

***
Oświadczenie założycielskie
Na płaszczyźnie światopoglądowej dzieli nas niemal wszystko: stosunek do zakresu praw, jakie gotowi jesteśmy przyznać związkom partnerskim, sposobu regulowania relacji państwo-kościół, legalizacji marihuany, zakresu stosowania i finansowania procedury in vitro. Dzielą nas polityczne ambicje, obszary kompetencji i zakres wiedzy merytorycznej. A jednak postanowiliśmy działać razem. Jest bowiem coś, co nas łączy: otwartość na dialog, przywiązanie do idei wolności gospodarczej i chęć merytorycznej pracy poselskiej. Czas pokaże, czy wybrane przez nas spoiwo okaże się wystarczająco silne, czy też nasza decyzja była wyrazem politycznego szaleństwa.
Powołujemy do życie koło parlamentarne o nazwie Inicjatywa Dialogu.
Chcemy zaproponować nową jakość dyskursu politycznego – opartego na szacunku dla oponentów i merytorycznym przygotowaniu.
Otwieramy nasze drzwi wszystkim posłom, którzy zażenowani politycznymi intrygami, pozamerytorycznymi sporami i brutalną walką o obecność w mediach poszukują miejsca, w którym rzetelnie wypełniać mogą swój poselski mandat.
Zapraszamy do wspólnej pracy wszystkich, którym bliskie jest liberalne myślenie o gospodarce i tolerancja dla światopoglądowej różnorodności.
Tworzymy Koło, w którym wszyscy traktowani będą równo. Nie chcemy partyjnego korporacjonizmu i udawanej jednomyślności. Chcemy gorących, merytorycznych sporów. Chcemy świeżości spojrzenia i odwagi w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Pomimo różnic chcemy pracować razem”.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl