Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 12 czerwca 2021 r., imieniny Jana, Onufrego

Bohaterstwo, poświęcenie i patriotyzm

(Zam: 26.06.2013 r., godz. 10.30)

W czasie Powstania Styczniowego, mieszkańcy Brańszczyka brali czynny udział w walkach. O tych zmaganiach zapisano w „Kronice parafii Brańszczyk”, z której dowiadujemy się, że w latach 1863-1864 na terenie dzisiejszego Domu Pomocy Społecznej działał szpital polowy. Zmarło w nim 50 powstańców. 21 czerwca odbyło się uroczyste odsłonięcie obelisku upamiętniającego ten fakt.

Uroczystość zorganizowali wójt gminy Brańszczyk Mieczysław Pękul, starosta powiatu wyszkowskiego Bogdan Pągowski oraz dyrektor DPS Danuta Ziomek.
Uroczystość rozpoczęła się tuż przed godz. 11.00. Pod pomnikiem pamięci poległych w czasie II wojnie światowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku, wójt Pękul, starosta Pągowski, minister reprezentująca Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska oraz wywodzący się z Brańszczyka płk Kazimierz Pogorzelski złożyli kwiaty. Następnie uczestnicy uroczystości w uformowanym szyku przeszli na teren DPS, gdzie nastąpiła kolejna część uroczystości. Dyrektor DPS Danuta Ziomek powitała przybyłych gości, a wśród nich m.in. przedstawiciela wojewody mazowieckiego, Artura Subdę, radnego sejmiku województwa mazowieckiego Mariana Krupińskiego, księży parafii Brańszczyk, księży parafii św. Idziego w Wyszkowie, przedstawicieli służb mundurowych, przedstawicieli szkół i jednostek organizacyjnych z powiatu wyszkowskiego, wszystkich zebranych mieszkańców Brańszczyka i całej gminy. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe szkół z gminy, straży pożarnych, a także Orkiestra Wojskowa z Dęblina wraz z dowódcą orkiestry kapelmistrzem kapitanem Andrzejem Gresztą oraz tamburmajorem starszym chorążym Krzysztofem Portką i Kompania honorowa 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim z dowódcą kompanii porucznikiem Damianem Krawczykiem wraz ze sztandarem wojskowych sił powietrznych, którzy zawitali do Brańszczyka dzięki staraniom płka Kazimierza Pogorzelskiego.
Podczas uroczystego odsłonięcia pomnika i tablicy pamiątkowej, poświęconych powstańcom przygrywała Orkiestra Wojskowa z Dęblina oraz nastąpiła salwa honorowa w wykonaniu Kompanii honorowej 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Pomnik poświęcili księża: ks. kanonik Paweł Stachecki, ks. Józef Wojciechowski oraz ks. kapelan Krzysztof Ogrodnik. Następnie złożono kwiaty pod odsłoniętym pomnikiem.

To jeden z wątków historii kraju
– Ważne jest, że pamiętacie o bohaterach powstania styczniowego i czcicie ich w swoim lokalnym środowisku – powiedziała Bożena Żelazowska.
Starosta Bogdan Pągowski podkreślił, jak ważny krok podjęli powstańcy 150 lat temu, decydując się na wyzwolenie kraju.
– Powstanie było elementem przetrwania przez kolejne 55 lat narodu polskiego – zaznaczył. – Puszcza Biała była teatrem wielu działań powstańczych. W styczniu odwiedziliśmy te ważne miejsca dla historii, podejmując tym samym decyzję, że w Brańszczyku należy ufundować tablicę pamiątkową, upamiętniającą funkcjonowanie szpitala polowego.
Wójt gminy Mieczysław Pękul dodał, że ważnym elementem współczesnego narodu, jest pamięć o własnej tożsamości narodowej.
– Potrzebna jest pamięć o historii, o tym, jakie działania podejmowali nasi przodkowie – zaznaczył. – Należy pamiętać i czcić tych wszystkich, którzy poświęcili swoje życie dla dobra wspólnego – dodał.
Podkreślił, że ważnym składnikiem historii powszechnej jest historia regionalna.
– Tę historię odkrywamy dziś na nowo z okruchów, będących podstawą wiedzy o historii. A tym ważnym okruchem jest to, że w tym miejscu działał szpital powstańczy – kontynuował.
Następnie nastąpiło przejście do parku na terenie DPS i występ Orkiestry Wojskowej z Dęblina, która zaprezentowała elementy musztry paradnej. Rys historyczny, obejmujący czasy Powstania Styczniowego, w tym wydarzenia rozgrywające się na z terenie Brańszczyka, przedstawili uczniowie Publicznego Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Brańszczyku, przygotowani przez polonistki Edytę Różańską oraz Joannę Suchenek. Goście mieli też okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu młodzieżowej orkiestry „Darmanista” pod batutą kapelmistrza Dariusza Pieńkosa. Następnie odbył się poczęstunek.
M.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl