Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 września 2022 r., imieniny Cypriana, Justyny„Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy”

(Zam: 26.06.2013 r., godz. 10.30)

Słowa Goethego mogą być odniesieniem do akcji charytatywnej „Zeszyt dla kolegi”, która odbywała się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyszkowie. Zorganizowano ją w ramach projektu „Biblioteka Akademią Przyszłości” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Akcja trwała od 1 maja do 14 czerwca. Adresowana była do wszystkich mieszkańców Wyszkowa i okolic, a jej celem była pomoc dzieciom potrzebującym wsparcia z lokalnego środowiska.
Polegała na zbiórce materiałów piśmienniczych i artykułów szkolnych w Dziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Miejskiej.
– Cieszy fakt, że to głównie dzieciaki przynosiły różne drobiazgi dla swoich kolegów – mówi koordynator projektu, Małgorzata Lamparska. – Przekazywały rzeczy, które niewątpliwie im również mogły się przydać. W naszym wielkim koszu znalazły się zeszyty, długopisy, ołówki, farby, bloki, nożyczki i wiele innych rzeczy niezbędnych w szkole – dodaje.
Wszystkie dary 14 czerwca przekazano na ręce dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, Agnieszki Mróz. Instytucja zna najlepiej potrzeby lokalnego środowiska i odpowiednio rozdysponuje zebrane dary. Obie strony, zarówno Ośrodek Pomocy Społecznej jak i biblioteka wyraziły chęć kontynuacji podobnych akcji w latach następnych.
– Cały czas apelowaliśmy do czynnego włączenia się w bezinteresowną, dobroczynną pomoc i akcja ta pokazała, że jak zwykle można liczyć na zaangażowanie i serce naszej wyszkowskiej społeczności, że potrafimy wspólnie działać w imię słusznej sprawy. Za to wszystkim, zwłaszcza dzieciom, w imieniu Biblioteki Miejskiej i Ośrodka Pomocy Społecznej serdecznie dziękujemy – podsumowuje Małgorzata Lamparska.
M.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl