Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 12 grudnia 2023 r., imieniny Adelajdy, AleksandraAbsolutorium udzielone

(Zam: 12.06.2013 r., godz. 10.30)

– Zawsze może być lepiej, ale staramy się wyciągać wnioski i coraz lepiej nam to wychodzi – powiedział wójt Stanisław Jastrzębski podsumowując wykonanie budżetu za 2012 rok.

Planowane dochody 26 648 942,87 zł gmina zrealizowała w wysokości 27 974 553,87 zł, co stanowi 104,97 proc. planu. Z kolei planowane wydatki 25 425 850,89 zł zrealizowano w wysokości 24 483 606,50 zł, tj. 96,29 proc. planu. Ubiegłoroczny budżet zamknął się nadwyżką. Po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium.
Na inwestycje w 2012 r. gmina wydała kwotę 2 986 689,24 zł, co stanowiło 98,51 proc. planowanych wydatków inwestycyjnych.

Największe inwestycje w Bosewie
W 2012 r. w Zespole Szkół w Starym Bosewie przebudowano budynek sali gimnastycznej. W ramach inwestycji pobudowano konstrukcję umożliwiającą podział sali na dwie kondygnacje, zdemontowano istniejące okna, wstawiono nowe okna i drzwi, a także wykonano prace wykończeniowe i zakupiono wyposażenie. Zadanie zamknęło się w kwocie 504 224,60 zł. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina uzyskała dotację w wysokości 287 566,00 zł, natomiast ze środków własnych przeznaczyła na inwestycję 216 658,60 zł. Również w Bosewie, w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”, zbudowano boisko piłkarskie z trawy syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Koszt całkowity zadania wyniósł 833 681,32 zł. 808 000 zł dotacji gmina uzyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Środki własne to 25 681,00 zł. Swojej satysfakcji z wykonanej inwestycji nie krył wójt Stanisław Jastrzębski.
– Mamy ten atut, że boiska nie trzeba ani podlewać, ani kosić. Mam nadzieję, że będzie służyło zarówno mieszkańcom, jak i szkole – podsumował wójt.
Zakupiono także nagłośnienie do sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Starym Bosewie. Koszt całkowity wyniósł 18 014,58 zł, z czego dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wyniosła 15 312 zł a środki własne to 2 702,19 zł.

Sieci wodociągowe i kanalizacja
Główne zadania, które gmina zrealizowała w tym segmencie, to rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie oraz prace związane z rozbudową kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Długosiodle. Koszt całkowity tej inwestycji wyniósł 363 786, 86 zł, z czego środki własne to 166 118, 05 zł. Gmina uzyskała dotacje: z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 86 880, 21 zł oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 110 788, 60 zł.
Gmina wykonała także dokumentację techniczną budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Prabutach.
– Dalsze prace w Prabutach będą realizowane w przyszłym roku – poinformował wójt. – W tym roku przygotowujemy umowy dla mieszkańców – zaznaczył.

Inwestycje drogowe
W ubiegłym roku udało się usprawnić infrastrukturę drogową. Gmina przebudowała drogę Wólka Grochowa-Małaszek o długości 990 mb metodą powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Koszt całkowity zamknął się w 262 273, 57 zł. 50 000 zł gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego, ale ponad 212 000 zł wydała z własnego budżetu.
– Będziemy realizowali dalszy odcinek z Małaszka do drogi Plewki-Długosiodło, jesteśmy już po przetargu – poinformował wójt.
Samorząd przebudował też nawierzchnię na ul. Leśnej w Długosiodle. Wykonano asfalt na 268 mb. Gmina zrealizowała to zadanie ze środków własnych. W Łączce dokończyła nawierzchnię asfaltową na odcinku 965 mb oraz wykonała rowy odwadniające. Koszt zadania pokryła z budżetu – ponad 348 000 zł. Również ze środków własnych, za 401 250, 39 zł przebudowała nawierzchnię ulic Czwórki i Poświętne w Długosiodle (ponad 1 500 mb). Zmodernizowała drogę gminną Olszaki-Adamowo wraz z wykonaniem rowów odwadniających za ponad 20 000 zł z budżetu własnego.
Wójt zaznaczył, że w gminie wody gruntowe utrzymują się na wysokim poziomie, dlatego ważny jest dobry stan rowów odwadniających.
– Zrobiliśmy jeszcze chodnik wraz z utwardzeniem miejsc postojowych na ulicy Pocztowej – dodał.
Koszt (6 720, 27 zł) pokryto z budżetu gminnego. Samorząd zmodernizował też drogę gruntową na odcinku 550 mb, Chorchosy-Augustowo za ponad 25 000 zł, ze środków własnych.
– Deszcz jednak powoduje obmywanie, co prowadzi do obsuwania się skarp. Trzeba to na bieżąco uzupełniać – powiedział wójt.
W Sieczychach zmodernizowana została droga gruntowa na odcinku 350 mb. Koszt, pokryty ze środków własnych gminy, wyniósł 5 904,00 zł. Gmina przebudowała również nawierzchnię drogi Nowa Wieś-Ostrykół Dworski i zrobiła dokumentację techniczną. Inwestycja kosztowała 9 840 zł.
Gmina zmodernizowała też przepusty na drogach gminnych w Dalekiem oraz Zygmuntowie. Udało się wykonać 2 przepusty, za 20 910,00 zł ze środków własnych.
– Są to drogie inwestycje, za które udałoby nam się wykonać 1 km drogi żwirowej, ale przepusty są konieczne, bo przyszły mokre lata. Bez nich nie udałoby się nam odprowadzić wody – tłumaczył wójt.

Inwestycje infrastrukturalne
Przeobrażenie przeszedł także budynek Ośrodka Zdrowia w Długosiodle. Gmina wykonała jego termomodernizację, za 112 128, 14 zł (ze środków własnych).
– Zostały do wypełnienia ubytki w schodach, które wykonamy w przyszłości – podkreślił wójt Jastrzębski.
Na zmiany czeka także targowisko stałe w Długosiodle. Gmina wykonała już dokumentację techniczną za 21 815,90zł.
– Już przebudowujemy linię energetyczną, likwidujemy słupy, które tam stały. Przygotowujemy się do podjęcia inwestycji. Chcemy, żeby tam powstała droga jednokierunkowa, parkingi, miejsca do handlu dla mieszkańców, cały plac zostanie utwardzony – podkreślił wójt.
W ubiegłym roku udało się wyremontować dach świetlicy wiejskiej w Grądach Szlacheckich za 6 497,63zł (ze środków własnych).
Zrealizowano zakupy inwestycyjne – aparatu powietrznego oraz piły do stali i betonu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długosiodle, o łącznej wartości 7 030 zł.

Oświata i Sport
Gmina utworzyła szkolny plac zabaw o powierzchni 240 m kw. przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sieczychach. Zadanie, które kosztowało 114 170,22 zł, zrealizowano przy wsparciu – 57 069,00 zł dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (środki własne wyniosły 57 101,22 zł). Taki sam plac zabaw powstał w Dalekiem. Środki finansowania były podobne.
Wykonano termomodernizację budynku PSP w Długosiodle, docieplono placówkę i wymieniono parapety okienne. Koszt całkowity (51 984,24 zł) gmina pokryła ze środków własnych.
M.P.
Jednogłośnie udzielono wójtowi Jastrzębskiemu absolutorium (fot. M.P.)

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta