Menu górne

Dziś jest 11 sierpnia 2022 r., imieniny Włodzimierza, ZuzannyCztery firmy walczą o odbiór odpadów

(Zam: 12.06.2013 r., godz. 10.30)

Tyle ofert wpłynęło do Urzędu Miejskiego w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości w gminie Wyszków. Dwie z firm nie są zainteresowane obsługą sołectw.

W poniedziałek 10 czerwca minął termin składania ofert w postępowaniu, które ma dać odpowiedź, kto od 1 lipca przez kolejne 18 miesięcy będzie odbierał śmieci zgodnie z nowymi regulacjami. Gminę Wyszków podzielono ta trzy sektory – granicę między pierwszymi dwoma (miejskimi) wyznaczają ulice Pułtuska, Gen. J. Sowińskiego, Kościuszki, Wyszkowska. Trzeci sektor to sołectwa. Gmina brutto na obsługę I sektora zarezerwowała 1 980 000 zł, II – 2 030 000 zł, III – 1 730 000 zł. Kryterium wyboru ofert jest najniższa cena. Złożyły je (podane ceny w poszczególnych sektorach są wartościami brutto):
 Zakład Usług Komunalnych „Błysk” Sp. z o.o. z Otwocka – I sektor – 2 207 800,80 zł II – 2 242 860,84 zł, III – nie złożono oferty
 Veolia Usługi dla Środowiska SA oddział w Ostrołęce I – 2 115 720 zł, II – 2 167 740 zł, III – brak oferty
 „Błysk-bis” Sp. z o.o. z Makowa Mazowieckiego I – 1 527 903,32 zł, II – 1 665 897,39 zł, III – 1 134 677,42 zł
 MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce I – 1 266 741 zł, II – 1 048 624,20 zł, III – 1 131 278,40 zł.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl