Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 maja 2024 r., imieniny Bogusławy, TeodozjiEuropejskie doświadczenia młodzieży

(Zam: 12.06.2013 r., godz. 10.30)

Zdobycie nowych umiejętności zawodowych, nauka i doskonalenie znajomości języków obcych, kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, zdobycie certyfikatu Europass Mobilność to tylko niektóre z zalet, jakie daje udział w projekcie „Leonardo da Vinci”. Z inicjatywy skorzystało 16 uczennic III klasy Technikum Obsługi Turystycznej Zespołu Szkół nr 1.

Projekt w całości finansuje Unia Europejska, a skierowany jest do szkół kształcących zawodowo. Konferencja podsumowująca realizację projektu w ramach programu „Leonardo da Vinci”, odbyła się 27 maja w ZS nr 1.
– Udział w projekcie utwierdził nas w przekonaniu, iż można realizować pasje i marzenia – podkreślił Marian Popławski.
W sympozjum uczestniczyli m.in. starosta Bogdan Pągowski, przewodniczący Rady Rodziców Jerzy Dąbrowski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Dariusz Glinka, nauczyciele, uczniowie szkoły. Program „Leonardo da Vinci” pozwolił młodzieży na odbycie stażu zawodowego „Sekrety turystyczne krajów Europy południowej, na przykładzie Włoch”, który trwał w Spoleto od 17 lutego do 16 marca 2013 r. Przygotowaniem uczestniczek do projektu zajęli się: Krzysztof Arbaszewski, Marianna Popławska, Magdalena Rydzewska-Owsiany oraz Sławomir Ponichtera.
– Do głównych założeń zalicza się, przede wszystkim, propagowanie działań, które koncentrują się na poprawie systemu jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zastosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy – zaznaczyła koordynator projektu Elżbieta Mańko.
Jak poinformowała wicedyrektor, program w Polsce funkcjonuje od 1998 r., natomiast od r. 2007 jest częścią założenia edukacyjnego UE „Uczenie się przez całe życie” i współpracy z krajowym centrum Europass, wydającym europejskie certyfikaty zawodowe.
– Swoją przygodę w realizacji projektów rozpoczęliśmy w roku 2005 – zaznaczyła E. Mańko. – Nasza szkoła jako pierwsza w powiecie wyszkowskim rozpoczęła realizację projektu i staże zagraniczne dla uczniów – powiedziała. – Będziemy prowadzić kolejne inicjatywy – kulinarną podróż do Wielkiej Brytanii dla klasy gastronomicznej oraz program wymiany dla nauczycieli w Spoleto we Włoszech – dodała.
W trakcie konferencji uczennice biorące udział w projekcie zaprezentowały fragmenty esejów opisujące ich oczekiwania dotyczące praktyk oraz opis wrażeń po odbyciu stażu. Przeprowadziły również krótkie dialogi w języku włoskim i angielskim.
– Uczennice uzyskały najwyższe oceny, wystawione przez włoskich pracodawców, a także certyfikaty zawodowe firmy Azzura – podkreśliła Bożena Pikora.
Marian Popławski wręczył podziękowania za pomoc w realizacji projektu Bogdanowi Pągowskiemu, Teresie Trzasce, Dariuszowi Glince oraz Jerzemu Dąbrowskiemu. Za wizytę przygotowawczą podziękował Elżbiecie Mańko, Hannie Czajkowskiej, Renacie Czyż, Bożenie Pikorze i Lyubov Adamskiej oraz wszystkim zaangażowanym w sprawną realizację projektu.
Wręczono też stażystkom certyfikat Europass Mobilność, który określa zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji w języku polskim i angielskim, nabytym podczas stażu.
M.P.

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta