Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 05 grudnia 2020 r., imieniny Krystyny, Sabiny

SZRON pozostaje przy monitoringu

(Zam: 12.06.2013 r., godz. 10.30)

Wyszkowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna SZRON wygrała konkurs ofert na obsługę miejskiego monitoringu, którego centrum obsługi znajduje się w wyszkowskiej komendzie policji.

Spółdzielnia dostała od gminy 68 880 zł dotacji na to zadanie, czyli tyle, ile wnioskowała. Była jedynym podmiotem, który zgłosił się do konkursu.
Do tej pory burmistrz ogłaszał na to zadanie przetargi. W ostatnim postępowaniu po raz pierwszy przegrała Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Szron” (jej oferta 132 000 zł), której pracownicy od siedmiu lat obsługiwali monitoring. Tańszą ofertę (86 434,56 zł) złożyła firma ochroniarska „Stekop”. Jak tłumaczył burmistrz, komendant policji miał zastrzeżenia co do wpuszczenia jej do komendy (chodziło o informacje, które jej pracownicy mogliby zdobyć – centrum monitoringu znajduje się obok policyjnej dyżurki). W rezultacie „Stekop” nie przejął obsługi monitoringu, którą cały czas wykonywali pracownicy SZRON-u. Wyjściem z sytuacji było unieważnienie przetargu, po którym burmistrz ogłosił konkurs ofert skierowany wyłącznie skierowany do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (m.in. spółdzielnie socjalne).
W drodze podobnych konkursów ofert gmina również rozdysponowuje pieniądze innym organizacjom. Na początku czerwca rozstrzygnęła konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Wyszkowa dostało 13 000 zł (o tyle wnioskowało) na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych. Gmina dała też pieniądze na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe: Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Gminy Wyszków „Tradycja-Oświata-Rozwój” z Gulczewa – 5 000 zł (wniosek opiewał na 6 140 zł), Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – 6 210 zł (wniosek – 11 260 zł), parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Wyszkowie – 5 000 zł (tyle samo, co we wniosku). Samorząd nie wybrał ofert Uczniowskiego Klubu Sportowego „Polonez” z Wyszkowa.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl