Menu górne

Dziś jest 08 sierpnia 2022 r., imieniny Cypriana, EmilianaDwa w jednym

(Zam: 22.05.2013 r., godz. 10.30)

Władze gminy Somianka chcą połączenia gminnej biblioteki i ośrodka kultury. W praktyce oznacza to stworzenie jednej instytucji zajmującej się zadaniami z zakresu czytelnictwa i kultury pod kierownictwem jednej osoby. Bez zmian pozostanie siedziba nowej jednostki, która będzie funkcjonowała pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury.

1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która daje gminom możliwość łączenia bibliotek z innymi jednostkami zajmującymi się statutowo działalnością kulturalną. Połączenie gminnej biblioteki w Somiance z tamtejszym ośrodkiem kultury planowane jest na sierpień. Aby tego dokonać, urząd musi uzyskać pozytywne opinie z właściwych instytucji nadzorujących pracę placówek: Biblioteki Miejsko-Gminnej w Wyszkowie, Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego i Krajowej Rady Bibliotecznej. Wówczas, dysponując kompletem dokumentów gmina wystąpi do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o zgodę na połączenie.
Do 2007 r. w Somiance działał tylko Gminny Ośrodek Kultury, w którym funkcjonował również dział biblioteczny obsługiwany przez jednego pracownika. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej nakazała rozdzielenie tych dwóch instytucji. Gmina do zaleceń się dostosowała, ogłosiła konkurs na nowego dyrektora i rozdzielone instytucje w takiej formie działały przez ponad 5 lat.
- W chwili obecnej pani dyrektor gminnej biblioteki jest jednocześnie dyrektorem i pracownikiem biblioteki w Somiance, jak też sprawuje nadzór nad filiami bibliotecznymi w Popowie i Woli Mystkowskiej – mówi zastępca wójta Agnieszka Salwin.
Zapytaliśmy A. Salwin o powody, którymi kierował się urząd obmyślając nową koncepcję funkcjonowania placówki.
- Kilka lat wstecz te placówki funkcjonowały już w takiej formie organizacyjnej i te działania były efektywne, więc jeśli ustawa daje nam jako organom samorządowym taką możliwość, to chcemy z niej skorzystać – podkreśla. – Spójne zarządzanie dwoma placówkami w jednym zdecydowanie będzie z korzyścią dla mieszkańców, a wygenerowane oszczędności będą mogły być przeznaczone na działalność merytoryczną.
Kiedy uda się zebrać wszystkie wymagane dokumenty, projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie Gminy pod głosowanie. W następnej kolejności, gdy zespolenie dwóch gminnych instytucji kultury stanie się faktem, Urząd ogłosi konkurs na stanowisko dyrektora.
Jakie zmiany czekają obecnych pracowników biblioteki i ośrodka kultury, trudno powiedzieć.
- Powstanie nowa jednostka, będzie uchwalony nowy statut. Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy żadnych redukcji – zapewnia A. Salwin.
Obecnie funkcję dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej pełni Dorota Groszkiewicz, a Gminnego Ośrodka Kultury – Hanna Główczyk.
A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl