Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaW wyszkowskich szkołach głównie brakuje atestów

(Zam: 22.05.2013 r., godz. 10.30)

Niedawna kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną w polskich szkołach i przedszkolach wykazała poprawę warunków higienicznych w porównaniu do ubiegłego roku. Na tle tych danych wyszkowskie szkoły wypadają całkiem nieźle, choć mogłoby być lepiej.

Kontrola potwierdziła systematyczną poprawę warunków higienicznych w polskich szkołach. Spadł odsetek szkół, w których stwierdzono brak papieru toaletowego, mydła, ręczników papierowych, czy ciepłej, bieżącej wody.
W wyszkowskich szkołach kontrole sanitarne są przeprowadzane zgodnie z harmonogramem ustalanym na dany rok, sanepid prowadzi też kontrole doraźne. Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami są braki atestów lub certyfikatów dla wyposażenia i mebli edukacyjnych w szkołach, pomiarów natężenia sztucznego oświetlenia w pomieszczeniach, warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (brak sal gimnastycznych, sal rekreacyjno-zastępczych). Szczególnie istotne, tym bardziej w okresie wiosenno-letnim, kiedy dzieci spędzają dużo czasu na szkolnych boiskach jest fakt, że część szkół nie ma atestowanych lub certyfikowanych bramek i innych konstrukcji na boiskach sportowych, atestów nie posiadają też niektóre sprzęty sportowe. Sanepid wykazał, że w części szkół brakuje także gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl