Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 12 czerwca 2021 r., imieniny Jana, Onufrego

Strażackie świętowanie

Ikona
(Zam: 15.05.2013 r., godz. 10.30)

Uroczystości związane z Dniem Strażaka w gminie Brańszczyk odbyły się 5 maja. O godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela odbyła się uroczysta msza św. w intencji druhów oraz ich rodzin.

Podczas mszy św. obecni byli: prezes zarządu gminnej jednostki OSP dh Jacek Zalewski, prezes powiatowego ZOSP RP Bogdan Pągowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Ignacy Woźniak, wójt gminy Brańszczyk Mieczysław Pękul i przewodnicząca Rady Gminy Beata Pieńkos, druhowie z dziewięciu jednostek strażackich działających na terenie gminy, i ich rodziny. Podczas uroczystości zagrała orkiestra strażacka.
W kazaniu wikary ks. Robert Radomski wspomniał o osobie szczególnie bliskiej strażakom, św. Florianie, który poniósł śmierć męczeńską 4 maja 304 r., za panowania cesarza Dioklecjana. Relikwie świętego sprowadzono do Polski w czasach rządów Kazimierza Sprawiedliwego i umieszczono je w krakowskim kościele na Kleparzu. Kult św. Floriana w Polsce trwa od roku 1528. Po pożarze, który wybuchł na Kleparzu (kościół z relikwiami ocalał) rozwinął się kult św. Floriana jako patrona ognia i straży pożarnej.
Na zakończenie nabożeństwa głos zabrali: Beata Pieńkos, Bogdan Pągowski i Mieczysław Pękul.
– Zaufanie możemy rozpatrywać w aspekcie nie tylko indywidualnym, ale również społecznym – zaznaczył wójt. – Od wielu lat największym zaufaniem cieszy się straż pożarna. Przede wszystkim pełnią służbę jadąc do akcji, narażając tym samym własne życie – dodał.
Podczas dalszych uroczystości, Jacek Zalewski na wniosek prezydium zarządu oddziału gminnego ZOSP w Brańszczyku, prezydium zarządu oddziału powiatowego ZOSP, nadał odznakę „Strażak Wzorowy” oraz brązowe, srebrne i złote medale „Za zasługi dla pożarnictwa” strażakom z jednostek OSP gminy Brańszczyk. Za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali druhowie OSP: Hubert Sztorc z Nowych Bud, Michał Borkowski z Turzyna, Marcin Rosiński z Turzyna, Jakub Rogalski z Turzyna, Marcin Maciejczuk z Turzyna, Mariusz Olbryś z Poręby, Dariusz Rogalski z Poręby, Marcin Wolf z Poręby,
Karolina Rozenek z Brańszczyka, Tomasz Deluga z Brańszczyka, Paweł Pękul z Brańszczyka. Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhowie OSP: Stanisław Deluga z Przyjm, Paweł Deluga z Trzcianki, Paweł Błoński z Brańszczyka, Arkadiusz Banaszek z Brańszczyka, Dariusz Kowalski z Brańszczyka, Janusz Pągowski z Trzcianki, Piotr Szerzeń z Trzcianki, Paweł Kulesza z Nowych Bud. Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhowie OSP: Jacek Deptuła z Nowych Bud, Bogdan Stysiak z Trzcianki.
Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” przyznano druhowi OSP Władysławowi Bralewskiemu z OSP Przyjmy. Odznaczenia wręczyli prezesi druhowie: Bogdan Pągowski i Jacek Zalewski wraz z komendantem Ignacym Woźniakiem i wójtem gminy Mieczysławem Pękulem.
M.P.

Komentarze

sprostowanie
Dodane przez Elżbieta, w dniu 23.05.2013 r., godz. 09.17
Podając nazwisko należy podać je prawidłowo. Ks. wikariusz w Brańszczyku nie nazywa się "Radomski". Pani M.P. powinna to wiedzieć choćby z racji pełnionej funkcji

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl