Menu górne

Dziś jest 13 sierpnia 2022 r., imieniny Diany, HelenyZ dukatem na szczęście

Ikona
(Zam: 08.05.2013 r., godz. 10.30)

Uczniowie klas maturalnych pożegnali się z Zespołem Szkół nr 2 podczas uroczystości, która odbyła się 26 kwietnia. To młodzież kształcąca się w kierunkach: handlowiec, mechanik, technik pojazdów samochodowych, elektryk, spedytor, informatyk oraz uczniowie liceum ekonomiczno-administracyjnego. W sumie 112 abiturientów.

W wydarzeniu prócz młodzieży, nauczycieli, uczestniczyli: wicestarosta Zdzisław Bocian, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Dariusz Glinka, dyrektor Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu Maria Gajewska, rodzice.
Absolwenci, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce i uroczyście wpisali się z wychowawcami do Złotej Księgi Absolwentów to: Sebastian Pszczółkowski (technikum informatyczne), Patrycja Sulich (technikum handlowe), Adam Śliwiński (liceum ekonomiczno-administracyjne). Uczniowie ci otrzymali również nagrodę od starosty.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Grażyna Kalinowska wręczyła książki uczniom, którzy wyróżnili się w nauce oraz dyplomy za osiągnięcia sportowe, działalność w wolontariacie i na rzecz szkoły. Rodzice, którzy szczególnie zaangażowali się w pracę na rzecz placówki, otrzymali od dyrektor listy gratulacyjne.
Wszyscy absolwenci dostali od klas trzecich dukaty na szczęście i upominki.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl