Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 października 2020 r., imieniny Iwony, Sabiny

Uchwalili podatki na przyszły rok

(Zam: 09.11.2010 r., godz. 11.41)

Radni uchwalili stawki podatku lokalnego na rok 2011 na sesji w czwartek 4 listopada. Obniżono średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do naliczania podatku rolnego. Ustalono też nowe stawki podatków od nieruchomości na przyszły rok i zasady z jego zwolnienia.

Rada Gminy Brańszczyk podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów naliczania podatku rolnego na 2011 r. Dotychczasową średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku wynoszącą 37,64 zł za 1dt i przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego, na obszarze gminy Brańszczyk obniżono do 25 zł za 1 dt.
Określono również wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. Radni uchwalili, że podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków będzie wynosił 0,68 zł od 1 m kw. powierzchni. Stawka podatku na przyszły rok od gruntów: pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych to 4,04 zł od 1 ha powierzchni. Z kolei 0,10 zł od 1 m kw. powierzchni to stawka podatku od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
Radni uchwalili też stawki podatku na przyszły rok od budynków lub ich części. I tak, trzeba będzie zapłacić 0,56 zł za każdy m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, 17,30 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast stawka podatku w 2011 r. od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków: zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym wyniesie 9,57 zł; zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4 zł; zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,64 zł; niezajętych na prowadzenie działalności, czyli np. budynków gospodarczych niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego – 3,67 zł; innych – 6,69 zł.

Rada Gminy Brańszczyk podjęła również uchwałę w sprawie wprowadzenia nowych zasad zwolnienia z podatku od nieruchomości w roku 2011, według której grunty i budynki lub ich części zajęte na potrzeby bezpieczeństwa publicznego, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, zostają zwolnione z podatku od nieruchomości.

Oprac. Agrafka

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl