Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 października 2020 r., imieniny Iwony, Sabiny

Sztandar i odnowiona strażnica

(Zam: 09.11.2010 r., godz. 11.43)

To był z pewnością jeden z ważniejszych dni w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszczułtach. Druhowie 7 listopada otrzymali sztandar. Otwarto też zmodernizowaną siedzibę jednostki. W wydarzeniu wziął udział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. Wiesław Leśniakiewicz.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy odprawionej w kaplicy przez ks. kan. Stanisława Marca. Następnie uczestnicy wydarzenia przeszli na teren remizy, gdzie uroczystość rozpoczęła się od wciągnięcia flagi państwowej na maszt i odegrania hymnu państwowego. Sztandar na ręce komendanta OSP w Jaszczułtach Wiesława Nasiadki przekazali: komendant główny PSP gen. Wiesław Leśniakiewicz, komendant wojewódzki PSP st. bryg. Gustaw Mikołajczyk, komendant powiatowy PSP bryg. Ignacy Woźniak, starosta Bogdan Pągowski, wójt gminy Stanisław Jastrzębski. Zaraz potem przecięli wstęgę w wejściu do siedziby jednostki. Remizę poświęcił ks. Stanisław Marzec.

– Ochotnicza straż pożarna to znakomita formacja, która w wielu sytuacjach potrafiła udowodnić to w taki sposób, że serce się raduje – mówił Wiesław Leśniakiewicz. – Strażacy są tam, gdzie zagrożone jest ludzie życie i mienie. Tegoroczna powódź bez strażaków-ochotników skutkowałaby o wiele większym zniszczeniem.

Podkreślił, że gmina Długosiodło wspiera jednostki OSP i „nie szczędzi środków na sprzęt i funkcjonowanie remiz”.

– Jako mieszkaniec tego powiatu jestem dumny, że władze samorządowe wspierają ochotnicze straże pożarne – podkreślił.
– Sztandar to honor, symbol jedności tych, którzy są wokół niego – powiedział z kolei Gustaw Mikołajczyk.

– Mijająca kadencja samorządu była dla OSP korzystna. Udało się doposażyć wiele jednostek w samochody i sprzęt – podsumowywał Bogdan Pągowski, który przekazał w prezencie na ręce Wiesława Nasiadki piłę motorową.
Stanisław Jastrzębski zwrócił uwagę, że remont remizy wykonano dzięki dofinansowaniu z unijnych funduszy.

- Każda społeczność ma swoje ambicje. W Jaszczułtach mamy zasłużonych strażaków, którzy mogą być wzorem dla innych jednostek. Jako gmina inwestujemy bowiem nie tylko w infrastrukturę, ale i w człowieka – powiedział wójt. – Będziemy się cieszyli, jeśli budynek będzie służył zarówno lokalnej społeczności, jak i mieszkańcom okolicznych wsi – dodał.

J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl