Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 30 maja 2020 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda

Opada woda, spada i zainteresowanie

(Zam: 02.05.2013 r., godz. 10.30)

W ubiegłym tygodniu woda na Bugu zaczęła się znów podnosić osiągając nieco powyżej 500 cm.

Nie była to sytuacja tak niebezpieczna jak jeszcze kilkanaście dni temu, kiedy Bug sięgał prawie 538 cm. Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 25 kwietnia, ze strony radnych, burmistrzów, sołtysów nie brakowało pochwał dla ochotniczych jednostek straży pożarnej, których członkowie pracowali m.in. przy umacnianiu ziemnego nasypu w Rybienku Leśnym.
- Ta budowla spowodowała, że Rybienko po raz pierwszy od wielu lat przy takim poziomie wody nie „pływało” – podkreślił zastępca burmistrza Adam Mróz. – W 2011 r. straty związane z podtopieniami, które pokrywaliśmy z naszego budżetu, sięgały kilkaset tysięcy złotych, nie mówiąc o stratach związanych z szokiem, przeżyciem, jakie powoduje wdzierająca się woda – dodał.
Niedawno w powiecie wyszkowskim gościli wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek i ówczesny sekretarz stanu w ministerstwie administracji (dziś kierujący resortem skarbu) Włodzimierz Karpiński. Adam Mróz bez większego entuzjazmu wypowiedział się o tego typu wizytach przedstawicieli władz wyższego szczebla.
- Spotykamy się na tych wałach, robimy zdjęcia, udzielamy wywiadów do lokalnych i krajowych stacji telewizyjnych, po czym odjeżdżamy, a problem zostaje – powiedział. – Gdyby nie nasza determinacja i nie nasyp w Rybienku Leśnym, to byśmy mieli to, co zwykle. Tak jak opada poziom rzeki, tak też opadnie zainteresowanie służb poziomu ponadsamorządowego.
Przypomniał, że gmina wykonała koncepcję obwałowania Bugu.
- Trudno sobie jednak wyobrazić realizację tej inwestycji bez zewnętrznego wsparcia finansowego – wał to droga inwestycja przekraczająca nasze roczne możliwości budżetowe – powiedział.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl