Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 lutego 2021 r., imieniny Aleksandra, Mirosława

Większe zapotrzebowanie na pomoc

(Zam: 02.05.2013 r., godz. 10.30)

Trudna sytuacja gospodarcza i problemy ze znalezieniem pracy powodują, że więcej mieszkańców gminy Zabrodzie korzysta z pomocy społecznej. Wpływ na to ma też przeprowadzona w październiku ubiegłego roku weryfikacja kryterium dochodowego.

W 2012 r. 513 osób skorzystało z różnego rodzaju świadczeń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Liczba ta stanowi 8,87 proc. wszystkich mieszkańców gminy. W stosunku do 2011 r. nastąpił wzrost o 35 osób.
W 2012 r. pomoc pieniężną i rzeczową GOPS przekazał w sumie 239 osobom, co stanowi 7,71 proc. ogółu gminy. Ponad 34 proc. wszystkich mieszkańców skorzystało ze świadczeń rodzinnych. Najczęstszymi powodami trudnej sytuacji życiowej mieszkańców są: długotrwała lub ciężka choroba (89 rodzin), ubóstwo (85 rodzin), bezrobocie (59 rodzin) i niepełnosprawność (52 rodziny).
Przy udzielaniu pomocy uwzględnia się kryterium dochodowe wprowadzone w październiku 2012 r. – 456 zł na osobę w rodzinie i 542 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Choć kryteria te powinny podlegać weryfikacji co trzy lata, zmiana z października ubiegłego roku była pierwszą od 2006 r. Trzy lata wcześniej rząd nie zdecydował się wprowadzić podwyżki ze względów oszczędnościowych. Zmiana z 2012 r. była konieczna, ponieważ paradoksalnie okazało się, że progi dochodowe są niższe od minimum egzystencji, co w praktyce oznaczało, że osoby z dochodem na poziomie minimum nie kwalifikowały się do pomocy ze strony opieki społecznej.
A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl