Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 lutego 2021 r., imieniny Aleksandra, Mirosława

Zakończenie roku w technikum

Ikona
(Zam: 02.05.2013 r., godz. 10.30)

Najstarszy rocznik uczniów Technikum w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu 25 kwietnia pożegnał się ze swoją szkołą.

Mury szkoły w tym roku opuściło 21 absolwentów. Dyrektor Bogumiła Kuhiwczak podziękowała wszystkim, którzy przez 4 lata czynnie angażowali się w życie szkoły i godnie ją reprezentowali na wielu szczeblach.
- Wśród was nie ma osoby, która nie wpłynęłaby na dzisiejszy kształt szkoły, jak teraz wygląda, szczególnie na panującą w niej atmosferę. Wpisaliście się w kolejną kartę historii – powiedziała B. Kuhiwczak.
Wielu uczniów otrzymało wyróżnienia i książki za wybitne osiągnięcia w nauce. Specjalną nagrodę ufundował starosta powiatu wyszkowskiego B. Pągowski. Powędrowała w ręce Marcina Matusiaka, który ma na swoim koncie szereg sukcesów w wielu konkursach kulinarnych na szczeblu ogólnopolskim.
Niespodzianką był przygotowany przez absolwentów program artystyczny „Gala Oskarów 2013 w Zespole Szkół w Zabrodziu”, który był podziękowaniem dla nauczycieli za ich trud i pracę dydaktyczno-wychowawczą.
Młodzieży w tym ważnym dniu towarzyszyli nauczyciele i rodzice, a także przedstawiciele wyszkowskiego starostwa (Krzysztof Arbaszewski – naczelnik wydziału edukacji), radni powiatu wyszkowskiego (Jan Getka i Jan Fornal) oraz Małgorzata Wiśniewska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu i Jadwiga Sokołowska – przewodnicząca szkolnej Rady Rodziców.
A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl