Menu górne

Dziś jest 08 sierpnia 2022 r., imieniny Cypriana, EmilianaDzieci o bezpieczeństwie na wsi

(Zam: 24.04.2013 r., godz. 10.30)

Natalia Baranowska, uczennica trzeciej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Porządziu otrzymała wyróżnienie w pierwszym etapie III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP upadkom”. Prace laureatów pierwszych miejsc przejdą teraz ocenę komisji wojewódzkiej.

W pierwszym etapie konkursu, na terenie podległym Placówce Terenowej KRUS-u w Wyszkowie, wzięło udział 245 uczniów z 24 szkół podstawowych. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli PT KRUS w Wyszkowie i Starostwa Powiatowego oceniła prac uczniów w dwóch kategoriach wiekowych.
W I grupie (klasy 0-III) wiekowej wśród 160 uczniów laureatami zostali:
I miejsce – Michalina Wasilewska z kl.0 Publicznej Szkoły Podstawowej w Kręgach, II miejsce – Bartosz Siebierski z kl. I PSP w Ciskach, III miejsce – Karolina Zięba z kl. III ZS w Leszczydole Nowinach. Wyróżnienie otrzymała Natalia Baranowska (kl. III PSP w Porządziu).
W II grupie wiekowej (klasy IV-VI) wśród 85 uczniów laureatami zostali:
I miejsce – Karolina Kozon z kl. VI SP w Łosinnie, II miejsce – Aleksandra Gałązka z kl. VI PSP w Kręgach, III miejsce – Natalia Skoczeń z kl. IV PSP w Olszance. Wyróżnienie – Anna Łojek (kl. IV SP w Sokołowie Włościańskim).
Komisja konkursowa oceniała zgodność prac z tematyką konkursu, ich walory estetyczne oraz dobór techniki wykonania. Prace laureatów pierwszych miejsc zostały przekazane do oceny przez wojewódzką komisję konkursową obejmującą.
Oficjalne rozstrzygnięcie I etapu konkursu oraz wręczenie nagród rzeczowych ufundowanych przez Oddział Regionalny KRUS w Warszawie i Starostwo Powiatowe w Wyszkowie odbędzie się w maju.
Celem konkursu „Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP upadkom” jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom. Głównym organizatorem konkursu na Mazowszu jest Oddział Regionalny KRUS w Warszawie, do organizacji włączyło się również Starostwo Powiatowe w Wyszkowie.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl